Harry Pollak - Můj život

JARO 2011 Knihy česky
obálka čísla

Jiří Klobouk napsal v úvodu knihy, že život tohoto muže je výjimečný. "Nikdy se nevzdal, neustoupil. Kdyby to bylo nutné, za svým cílem by se vydal i na odvrácenou stranu Měsíce. Proto se také raději opustil zemi, ve které se narodil, než aby přijal kompromis a žil v bezpráví". Nikdo by lépe nevystihl podstatu Pollakova života.

Narodil se v rodině velkostatkáře, díky jasnozřivosti rodičů přežil holocaust - poslali ho na poslední chvíli do Francie. Pak sloužil v armádě, ve Francii i Anglii, a po válce se vrátil domů. Angažoval se jako student v politickém životě za křesťanskou stranu a to mu komunisté po roce 1948 neodpustili... Takže emigroval.

Tak začal život člověka, který vyměnil utečeneckou bídu díky své píli za práci inženýra, krizového manažera a nakonec londýnského bankéře. Od roku 1974 žije ve Švýcarsku a odtud také vyjíždí na své cesty po světě - a s vtipem o nich píše.

A jak vlastně zachránil značku Aston Martin? Majitel automobilky sir David Brawn byl stejně jako jeho spolupracovníci především fanoušky automobilového sportu než manažery. Takže vozy se i vracely zpět do továrny kvůli nedostatkům v kvalitě a to snižovalo vážnost značky. Harry Pollak ji koupil, ale okamžitě se proti němu postavily odbory a také veřejnost. A tak v knížce konstatuje: "Byly to nejenom nejvíc vyčerpávající roky z celé mé dosavadní kariéry, ale zároveň nejuspokojivější."

Své první zkušenost napsal v paperbacku "Secvrkající se džbery a jiné bajky ze současnosti" v roce 1973. I jeho další texty jsou zajímavé a naši manažeři by se při nich dozvěděli mnoho - a taky by zjistili, že člověk se poctivou prací může uživit!

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012