Martin Mejstřík - Deník

JARO 2011 Knihy česky
obálka čísla

Tato kniha vznikala hodně dlouho, od poloviny devadesátých let. Autor, jeden z vůdců tzv. sametové revoluce, vychází se svých deníkových záznamů. Je to vlastně kronika Sametové revoluce a dalších let plných očekávání i zklamání. Martin Mejstřík se vždycky zajímal o společenské a politické dění, jako senátor později např inicioval mezinárodní konferenci Svědomí Evropy a komunismus.

Kniha má 350 stran a přestože jsem ji ještě celou nedočetla, chci na ni upozornit s tím, že se k ní určitě ještě vrátím a napíši více. Dnes aslespoň úryvek z dopisů krajanům v Kanadě, kam byl autor pozván, ale nemohl přijet..

(Knihu vydal Computer Presss v Brně a patří k ní ještě obsažné DVD s řadou dalších informací týkajících se jak autorovy činnosti.)

Vá?ení poátelé v Kanadi! ...Dovolte mi několik vět o sobě. Na podzim roku '89 jsem byl jedním ze studentů, kteří organizovali studentskou demonstraci na Albertově. 17. listopadu jsem zažil brutální zásah komunistické policie na Národní třídě. Na druhý den jsem na Václavském náměstí vyhlašoval stávku studentů Divadelní fakulty AMU a divadelníků. Přes víkend jsem pomáhal organizovat stávkový výbor pražských vysokých škol a od pondělí 20. listopadu '89 jsem spolu se svými spolužáky stanul v čele stávky vysokoškoláků

ESByl jsem členem památné první delegace prezidenta Václava Havla a členů československé vlády na Island, do Kanady a Spojených států v únoru 1990. Zažil jsem onu úžasnou euforii našich krajanů žijících v Kanadě a USA z pádu komunistické totality a do prvních svobodných voleb jsem pak pomáhal na ambasádě ve Washingtonu D. C. třídit tisíce nadšených dopisů, které tam od Vás - Čechů a Slováků žijících v Americe - docházely.

Po prvních svobodných volbách jsem se z politiky stáhl. Došlo k rozdělení Československa. Najednou tu vedle sebe stály dvě samostatné země a já již jen zpovzdálí, zato s čím dál tím větší nespokojeností sledoval chování politiků na Slovensku, ale zejména v zemích českých. Dlouho jsem se domníval, že benevolence k bývalým komunistickým bosům, chladný, až odmítavý vztah k našim občanům žijícím v zahraničí, neochota řešit některé restituční křivdy, nemohoucnost policie, neschopnost soudů, korupční skandály politických stran a strmý nárůst korupce obecně, miliardové privatizační "tunely", že toto vše jsou jenom porodní bolesti rodící se demokracie.

Deset let po převratu, na podzim roku 1999, jsem pochopil, že nejde o náhody. Spolu s přáteli jsme tehdy vydali výzvu adresovanou zejména Miloši Zemanovi a Václavu Klausovi: Děkujeme, odejděte! Reakce tehdejších lídrů dvou nejsilnějších stran v zemi, kteří mezi sebou uzavřeli politicko-mocenský pakt o neútočení, jemuž se později začalo říkat eufemisticky "Opoziční smlouva", mne dohnaly k rozhodnutí znovu vstoupit do politiky...

Martin Mejstřík, senátor Parlamentu České republiky
(Redakčně kráceno.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012