Mezinárodní konference o participativní demokracii v Praze

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Předběžně: červen nebo září 2011

Pod pojmem participativní demokracie rozumíme jak nejznámější formu přímé demokracie - iniciativu a referendum - tak i strukturovanou občanskou deliberaci - plánovací buňky, občanské poroty a vědecký deliberativní průzkum veřejného mínění. Na konferenci chceme diskutovat jak kombinovat oba tyto přístupy do jediného demokratického procesu. V Evropě nejznámější jsou plánovací buňky, koncipované a po desítky let úspešne praktikované na Univerzitě ve Wuppertalu a jinde. Procedura je tato: Vybere se náhodně určitý počet občanů, kteří pak po několik dnů diskutují určitý problém za asistence dvou procesních průvodců, načež přinesou doporučení. Dosud byl tento model aplikován jen na problémy místního významu, jako městské plánování. Na konferenci chceme diskutovat jeho možné použití i pro otázky mezinárodní, obranné a ekologické politiky, a to jak v systémech založených na reprezentaci (parlamentarismus), tak i v procesech přímé demokracie. Je tu samozřejmě námitka, že většina lidí těmto otázkám nerozumí a ani nemá zájem k nim zaujímat zasvěcená stanoviska. To dosud dovolovalo politikům, aby si mezi volbami dělali, co chtějí aniž by se ohlíželi na zájmy občanů. Toto není demokracie.

Ing.Trinkewitz navrhuje řešení: vytvořit pool z osob, které zájem o úcast v takovém poolu otevřeně projeví a pak omezit náhodný výběr jen na tento okruh. Tato myšlenka nebyla dosud na žádném fóru diskutována. Já ji považuji za plodnou a vhodnou pro diskusi na chystané konferenci.

Dalším námětem je vytvoření mezinárodní nadace pro podporu participativní demokracie kdekoli na světě.

Konečně chceme také diskutovat principy skutečné demokracie vyjádřené v návrhu občanské ústavy. V nejbližší době chceme předložit tyto principy veřejnosti a požádat občany o vyjádření internetem zda si přejí, aby je politici předložili k hlasování v referendu. Ústava, vytvářející politický systém, není věcí stranických politiků v parlamentu. Je věcí všech občanů na základě rovnosti a svobody projevu.

Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012