Sestra Alena Lottová nás opustila

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Nejstarší členka Sokola Gőteborg, sestra Alena Lottová 3. listopadu tiše zesnula v nemocnici Ostra sjukhuset v Gőteborgu. Obě její dcery Alena a Pavla, které žijí mimo Švédsko, byly u své matky v této těžké chvíli. Sestra Alena Lottová byla zvolena první jednatelkou Sokola Gőteborg a tuto funkci vykonávala po mnoho let.

Od 2. prosince m .r. kdy byla zasažena mozkovou mrtvicí, byla odkázána na cizí péči, trvale připoutána na lůžko. Přesto si nestěžovala. Její stále zřejmá chuť žít byla inspirací pro její okolí.

Sestra Alena Lottová se dožila 86 let.

Čest její památce.

Redakce Českého dialogu se připojuje ke smutku nad odchodem ženy, kterou jsme měli možnost poznat jako velmi milou, přátelskou a se smyslem pro humor.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012