Historie jedné knihy

11-12 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Krajanská historie má svá tajemství a záludnosti. Někdo si pamatuje kousek a někdo zase jiný a někde je černá díra a možná by ji mohl zaplnit pamětník, kterého neznáme, a tak to jde pořád dál. U nás, tedy v sokolské jednotě San Francisco, kolovaly pověsti o knize, která údajně popisovala založení a začátky Sokola kolem Sanfranciské zátoky. Z našeho hlediska to bylo velmi žhavé téma. Zameškali jsme například stoleté výročí vzniku naší jednoty, protože jsme nevěděli, kdy se ta událost přesně přihodila. Mrzelo nás to ze dvou důvodů: jednak jsme chtěli vědět, jednak jsme to chtěli oslavit. Takhle jsme jenom tušili, že už je asi pozdě.

Pak se konečně začalo trochu rozjasňovat. V listopadu 2008 nám napsala vnučka někdejšího sokolského činitele, bratra Anthonyho George Kohoutka, který byl v poválečných letech viceprezidentem župy Pacifické Amerického Sokola. Pisatelka paní Judy Bouska Bonfilio se odstěhovala o kus dál do vnitrozemí a sokolskou členkou už dávno není. Ale když vyklízela doma staré papíry, našla dvě brožury vydané k oslavám padesátého výročí Sokola v San Francisku v červenci 1954. Našla na internetu naši adresu a brožury na ni promptně poslala. A tak jsme dostali fakta, data a jména všech těch českých přistěhovalců, kteří dali na začátku dvacátého století hlavy a ruce dohromady a založili Sokol San Francisco.

Víme teď, že náš Sokol vznikl v srpnu 1904 a už plánujeme oslavy stodesátého výročí. Rok 2014 není už tak daleko. Mohla by nám ta velká, tajemná kniha, která by měla mít mnohem více informací, dokreslit minulost Sokola a dodat další detaily? Kniha je dnes na ústředí Amerického Sokola v Chicagu. Poslala ji tam Blanche Duffy, naše předchozí náčelnice, v pohnuté době, kdy jednota musela prodat svou sokolovnu. V osmdesátých letech se totiž ukázalo, že budova potřebuje opravy, a když pak stavitel otevřel první stěnu a viděl stav konstrukce, vyletěla cena i nejnutnějších oprav vysoko nad možnosti Sokola.

Vypravily jsme se s náčelnicí Jarou Dušátko za sestrou Blanche v naději, že si bude o knize něco pamatovat a možná i mít doma jiné historické materiály. Sestře Blanche je něco přes devadesát a má problémy s očima, ale mozek a paměť jí slouží skvěle a je to pořád vysoká, urostlá žena, která kdysi běhala překážky na celoamerických soutěžích. Na knihu se pamatovala velmi dobře a rovnou nás ujistila, že kniha nemá nic společného s historií našeho Sokola, zato má ale mnohem širší význam. Podle sestry Blanche jsou v knize podpisy návštěvníků československého pavilonu na světové výstavě v San Francisku v roce 1939.

Jela jsem v červnu do Chicaga na rodinnou návštěvu, a protože jsem chtěla jednou cestovat po americké železnici, jela jsem vlakem. Byl to skvělý zážitek, měla jsem cestou hodně času na přemýšlení a historie té zatoulané knihy mi ležela v hlavě. Chtěla jsem se přesvědčit, jestli je to opravdu tak, jak si sestra Blanche pamatuje. A jak ta kniha vypadá a čí podpisy jsou v ní?

Nakonec, jak jinak, jsem se na ústředí Sokola vypravila. Přijeli jsme do Brookfieldu s mým bratránkem a jeho ženou a zastavili ve čtvrti rodinných domků, ve kterých jsou dneska malé firmy, kanceláře a v jednom z nich i vedení Sokola. Čekala na nás sestra Jean Hrubý, manažerka kanceláře, a sestra Annette Schwabovski, archivářka a knihovnice. Americký Sokol je velká a aktivní organizace už více než sto let a plakáty a fotografie na stěnách a ve vitrínách dokumentovaly slety, cvičení, besídky a oslavy z Illinois, Texasu, Pensylvánie a dalších států ze začátků minulého století, ze třicátých let, poválečné akce, až do současnosti.

Můj bratranec je Slovák, Jean Hrubý chtěla ukázat, že ještě umí trochu česky, a za chvíli jsme se dohodli na angličtině. Potom sestra Annette, dobrovolnice, která přišla, přinesla velkou papírovou krabici a bílé bavlněné rukavice pro mne. Otevřela jsem krabici a konečně jsem viděla knihu. Nezvyklý formát, krásná kožená vazba s vytlačovanými zlacenými písmeny a červenobílým lvíčkem. Nápis říká doslova: The Golden Book of Czecho-Slovak Exhibit at the Golden Gate International Exposition, Treasure Island on San Francisco Bay, February 18 to December 2, 1939. Čili: Zlatá kniha česko-slovenské expozice na Mezinárodní výstavě Golden Gate, Treasure Island v Sanfanciském zálivu, 18. února až 2. prosince 1939.

Není tam opravdu nic o Sokole San Francisco, sestra Blanche měla pravdu. Kniha předkládá podpisy tisíců lidí, kteří navštívili expozici země, okleštěné ještě než celá výstava začala, a okupované a neexistující ani ne měsíc po jejím začátku. Nacistická armáda zaplavila a okupovala Čechy a Moravu za studeného předjarního dne 15. března 1939 a protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen novým státem. Byl to strašný rok a pamatuji, jak moji rodiče říkali, že svět, jak ho doposud znali, přestal existovat.

A přece tady, daleko za Pacifikem, se Československo stále prezentovalo a všechny ty podpisy ukazují, že Amerika nepovažovala tu malou vzdálenou zemi za mrtvou. Otevřela jsem knihu na první stránce. Podpisy: Franklin D. Roosevelt, Herbert Hoover, Jan Masaryk, Rudolf Friml, a pak už stránky a sloupce neznámých jmen. Někde mezi nimi je i podpis tenkrát mladé členky Sokola Blanche Duffey. Bylo to divné a dojemné, otáčet listy a číst všechna ta anglosaská a původně česká jména a myslet na to, co si asi mysleli ti Američané a co cítili ti Češi.

Kniha je ve výborném stavu, chráněná a uložená v sokolském archivu. Opravdu nemůže patřit jen sokolské jednotě v San Francisku, má mnohem širší význam a je to historický poklad.

A tak jsem nenašla nic o minulosti našeho Sokola. Zato jsem viděla kousek české historie a seznámila se s lidmi, kteří se o něj dobře starají.

Želmíra Živná

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012