Ve stínu Michelangelově

11-12 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Moravská obec Střílky se nachází v severozápadní části pohoří Chřibů Zlínského kraje.

Střílky mají krásné okolí, jejich lesy mají půvabná klidná místa pro duševní relaxaci a odpočinek. Historie Střílek je velmi zajímavá a bohatá. Byly majetkem českých králů a moravských markrabat a později se vystřídalo v jejich držení několik význačných šlechtických rodů.

Čemu však Střílky vděčí za svoji slávu, je památný barokní hřbitov.

Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je vzácné umělecké dílo z doby baroka, jedinečné nejen u nás v České republice, ale zcela výjimečné ve střední a východní Evropě. Byl zbudován v letech 1730- 1743 tehdejším majitelem Střílek a Tovačova Amandem Antonínem Petřvaldským.

Autorství projektu je připisováno biskupskému inženýrovi Ignáci Josefu Cyranimu z Bolleshausu a autoru kroměřížského kostela sv. Jana Křtitele. Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Gottfried Fritsch. Byl žákem a také spolupracovníkem slavného rakouského sochaře Jiřího Rafaela Donnera po svých studiích v Itálii. V Itálii poznal monumentální italské plastiky, zvláště Michelangelovy. Na sochařské výzdobě hřbitova se podíleli sochaři Blažej Sturm z Holešova a brněnský sochař Václav František Solnický.

Sochy na hřbitovní nesou poselství, např. socha anděla dává toto poselství: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“.

Čtyři velké kamenné vázy symbolizují svými reliéfy čtyři poslední věci člověka: nebe, peklo, smrt a poslední soud. Váza Nebe - nebe je vyznačeno Božím okem a skupinami andílků.

Reliéfová výzdoba vázy Peklo je provedena podle Michelangelovy fresky Poslední soud v Sixtinské kapli ve Vatikánu. Pekelné hrůzy jsou vyznačeny otevřenou ozubenou tlamou netvora, v níž vidíme lodici Cháronovu převážející lidské postavy přes podzemní řeku Léthé do podsvětí, na druhé straně je lávka, z níž padají odsouzenci do hlubin.

V roce 2010 stín Michelangelův hovoří jistě přes hranice věků a zemí a je překvapením, zazní- li jeho hlas tak jasně a poutavě z moravského městečka, do něhož jakoby skanula kapka ducha Itálie.

Pod kaplí je hrobka posledních majitelů stříleckého panství Kuenburků. Na vysokých podstavcích vedle kaple jsou dvě kamenné vázy Smrt a Poslední soud zdobené jemnými reliéfy - obzvláště vysoké umělecké ceny.

Před kaplí po obou stranách schodiště stojí dvě sochy andělů v nadživotní velikosti, kteří jsou strážci hrobky. Hlava sochy anděla stojící na levé straně od kaple připomíná hlavu Davida ve Florencii, známého mistrovského díla Michelangelova. V kapli nad oltářem vytvořil moravský akademický malíř Jano Koehler na zdi mozaikový obraz Krista Vykupitele. Od akademického malíře Jaroslava Verise je obraz sv. Anny. Obraz zobrazuje poslední spolumajitelku stříleckého zámku Annu Černou, která v roce 1936 ve věku 29 let zemřela.

V únoru letošního roku byl střílecký barokní hřbitov prohlášen vládou České republiky Národní kulturní památkou.

Naším úkolem bude finančně zajišťovat stavební a restaurátorské práce.

Areál hřbitova je veřejnosti zpřístupněn k prohlídce. Výklad je v jazyce anglickém, německém, francouzském a italském.

Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách svými aktivitami velmi přispívá k tomu, aby vzácná národní kulturní památka byla pro příští generace zachována ve své umělecké kráse.

Marie Skřítková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012