Karel Raška jr.

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Karel Raška se narodil v Praze v rodině lékařů. V roce 1956 začal studovat medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou dokončil v roce 1962 s vyznamenáním.

Po vojenské službě u letectva nastoupil jako vědecký aspirant v oboru biochemie v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV vedeném profesorem Františkem Šormem. Pracoval v týmu zabývajícím se novým antimetabolitem 5-azaytidinem a v roce 1965 obhájil kandidátskou práci "Biologické účinky 5-azacytidinu". V témže roce vyhrál stipendium Commonwealth fund pro fellowship na Yalské univerzitě v New Haven, Ct. ve Spojených státech. Koncem roku 1967 se vrátil do Ústavu organické chemie a biochemie. 21. srpna 1968 se svou rodinou emigroval do USA a stal se členem fakultního sboru Rutgers Medical School v New Brunswick, NJ, kde pracuje dodnes.

V roce 1976 se stal řádným profesorem patologie a mikrobiologie. Složil americké nostrifikační zkoušky a má atestace v oboru anatomické a klinické patologie a imunopatologie. Jeho výzkum se soustředil na nádorové viry a jejich molekulární biologii a imunologii a imunopatologii. Publikoval několik set článků a sdělení. V jeho laboratoři získalo titul Ph.D. 14 vědeckých pracovníků. Na univerzitě založil University Diagnostic Laboratories; v letech 1989-1992 byl přednostou Department of Laboratory Medicine and Pathology, New Jersey Medical School, v Newarku, NJ. Od roku 1992 je přednostou Oddělení laboratorní medicíny a patologie, Saint Peters University Hospital a ředitelem Ústavu molekulární diagnostiky a patologie v New Brunswick, NJ. Dostalo se mu řady ocenění: byl opakovaně zvolen studenty jako "nejlepší učitel" Robert Wood Johnson Medical School, za výzkum 5-azacytidinu dostal cenu Akademie věd (1965), dostal cenu pražské SVU (2009), stříbrnou medaili Senátu parlamentu ČR (2010), vyznamenání "Za zásluhy" (2010), v posledních 10 letech byl opakovaně zvolen mezi "Best doctors in America" a byl zvolen čestným členem Učené společnosti České republiky.

Je členem rady významných vědeckých společností a 3x byl předsedou americké Society of University Pathologists (Pluto Club), prestižní americké společnosti akademických patologů. Od roku 2006 je předsedou světové Společnosti pro vědy a umění. Je profesorem laboratorní medicíny, patologie, molekulární genetiky, mikrobiologie a imunologie na Robert Wood Johnson Medical School v New Brunswick, NJ, profesorem mikrobiologie Rutgers University, New Brunswick NJ a profesorem patologie a laboratorní medicíny Drexel University College of Medicine, Philadelphia, Pa.

Žije v New Jersey se svou manželkou, profesorkou Janou Raškovou, významnou lékařskou vědeckou pracovnicí a autorkou několika učebnic pro mediky. Raškovi mají 2 syny. Starší je významný kardiolog v New Jersey a mladší je docentem moderní historie na Karlově univerzitě v Praze. Raškovi mají 2 vnuky, Karla IV. a Magdalenu, kteří jsou na střední škole, umí dokonale česky a mají v České republice hodně kamarádů.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012