Howdy from Texas/Jak se máš?

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Reportážní sonda do minulosti, ale hlavně do současnosti Čechů v Texasu vznikla v publicistické dílně Evy Střížovské. Autorka putovala pár měsíců po středním, východním a jižním Texasu a navštěvovala místa, kde žijí potomci českých přistěhovalců. Měla možnost poznat zblízka jejich současný život a nechat si vyprávět o tom, jak jejich předkové do Texasu (většinou z Moravy) přišli a jak žili. Pobyla v mnoha domácnostech, mluvila s pamětníky i se zástupci mladé generace. Prostudovala množství písemných materiálů i knih, týkající se zvolené problematiky.

Jedinečnost fenoménu budování nové vlasti tisíce mil od původní domoviny, a navíc v tak specifickém americkém státě jako je Texas, ji zaujala natolik, že se do Texasu navrací a knížku doplňuje o nové poznatky a souvislosti.

Kniha je dvojjazyčná (česky i anglicky), tedy vhodná i pro studenty těchto jazyků. Doplněná je množstvím fotografií.

Vyšla v červnu 2009 u příležitosti Konference Společnosti pro vědy a umění, která se konala právě v Texasu. Další díl má vyjít v brzké době a bude se týkat i Nebrasky, Kansasu, Iowy, států Velkých plání.

Obálka - viz str. 24. K

Knihy můžete objednat na adrese naší redakce. Cena pro ČR je 150 + poštovné, pro Evropu 10 EUR i s poštovným, pro zámoří 15 US i s poštovným.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012