České kořeny – novinky

5-6 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Moravská premiéra, Kyjov 13. dubna

Po úspěšné premiéře prvního dílu dokumentární série České kořeny, která se konala v únoru v Praze (přinesli jsme obšírné zpravodajsví v minulém čísle), byl dokument promítnut i na Moravě. Stalo se tak v Kyjově, který vám v tomto čísle také více představujeme na 2. straně obálky časopisu. Z Kyjova také pocházejí dva členové z trojice našeho autorského týmu.

Tom Kubák (KamStudio, Kyjov) – námět, produkce, kamera a střih
Martina Fialková (Mezinárodní český klub, Praha) – námět, produkce, rozhovory, výběr hudby
Veronika Hollerová (externě, Kyjov) – komentář a rozhovory

Moravská premiéra se uskutečnila v kině Panorama Kyjov. Kromě početného publika dokument shlédli také ti, kdo film podpořili. Zástupci města Kyjova (místostarosta Antonín Kuchař), a Okresní hospodářské komory Hodonín (předseda představenstva Luděk Šebesta a ředitel Michal Švagerka) a další.

Pouze kvůli premiéře přijeli vzácní hosté ze Švédska – zástupci filmovaných osobností historička PhDr. Blanka Karlsson, PH. D. a její manžel Stellan Karlsson, dříve diplomat, dnes obchodník (o obou čtěte na str. 12-13). Z nedaleké Nivnice, rodiště J. A. Komenského přijel také starosta Ing. Jiří Bršlica, z jehož přítomnosti měla právě Blanka Karlsson největší radost a věnovala mu svoji knihu o Komenském, o níž je také řeč ve filmu. Po promítnutí tak jako v Praze následovala živá diskuse o vzniku dokumentu, jeho další perspektivě, i o možnostech natáčení dalších dílů. I v Kyjově se pilotní díl o Češích ve Švédsku setkal s velmi pozitivním ohlasem.

I celý zbytek večera a druhý den v Kyjově měl krásnou atmosféru. Po projekci a besedě bylo pro zvané hosty připraveno v předsálí občerstvení. Blanka Karlsson zde instalovala malou výstavku týkající se jejích šermířských a badatelstkých aktivit. Následovala společná večeře švédských hostů s autorským týmem a zástupci města Kyjova i OHK Hodonín.

Druhý den nás přivítala na speciální prohlídce ředitelka Vlastivědného muzea Kyjov – etnografka Mgr. Taťjana Martonová, a hned poté ředitelka místní velké a krásné knihovny, která je také dalším kulturním centrem města, paní Jarmila Škoulová. Obě dostaly pro své instituce dárek v podobě knihy Blanky Karlsson o J. A. Komenském.

Závěrečné přijetí na radnici starostou města Kyjova, Mgr. Františkem Luklem, bylo milým završením našeho kyjovského pobytu. Pan starosta dostal také Blančinu knihu s věnováním a samozřejmě DVD s filmem České kořeny ve Švédsku a Český dialog.

Velké poděkování za možnost uspořádat moravskou premiéru v kyjovském kině, za pohoštění pro její návštěvníky, společnou večeři hostů, naše ubytování v Kyjově i cestu z Brna a do Brna na pražský autobus patří Městu Kyjov a Okresní hospodářské komoře Hodonín.

Švédská premiéra, Kyrkekvarn 13. května

Filmový dokument ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÉDSKU, na němž se podílel MČK spolu s moravským KAM Studiem, měli dne 13. května možnost vidět poprvé téměř všichni filmovaní, jichž se týkal, spolu s desítkami dalších krajanů.

Stalo se tak na setkání členů a představitelů českých spolků ve švédském Kyrkekvarnu, kam jsme každoročně zváni. Film měl původně prezentovat kameraman a autor celého projektu České kořeny Tomáš Kubák spolu s Martinou Fialkovou. Kvůli neodkladné práci však byla na poslední chvíli jeho letenka změněna na jméno Evy Střížovské, a tak nás přátelé ve Švédsku přivítali opět v obvyklém složení Martina F. a Eva S.

Rekreační středisko v centrální části Švédska uprostřed přírody má pro tamní Čechy velký význam. České dny v Kyrkekvarnu jsou unikátním fenoménem - středobodem českého dění, místem české sounáležitosti a dlouholetých přátelství. Každoročně již 28 let po čtyři květnové dny zde probíhá kvalitní kulturní i společenský program v kulisách krásné švédské přírody. A právě odtud vzešly kontakty s členy rodin, kterým se dokument ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÉDSKU věnuje.

Švédská premiéra se konala za účasti vedoucích představitelů všech českých spolků ve Švédsku a členů všech filmovaných rodin. Její uskutečnění finančně podpořil Svaz českých spolků ve Švédsku. Shlédla ji také ředitelka Českého centra ve Stockholmu Lucie Svobodová, která přislíbila promítnutí filmu v ČC Stockholm. Podporu projektu vyjádřili i přítomný zástupce velvyslanctví ČR ve Švédsku, obchodní rada Jiří Charvát a velvyslanec ČR v Dánsku Zdeněk Lyčka, kteří se účastnili krajanského setkání.

Nyní, před uzávěrkou Českého dialogu již je jasné, kdy další promítání na severu budou: Stane se tak v pondělí 18. října 2010 v Kodani na velvyslanectví ČR a následně na to v úterý 19. října 2010 v Českém centru Stockholm.

Cyklus České kořeny bude také v nejbližší době nabídnut k promítání některé z celoplošných TV stanic. Již nyní je dojednáno vysílání pilotního dílu v regionální TV Slovácko. Tvůrci spolupracují při přípravě dalších dílů také s Ministerstvem zahraničních věcí ČR – odborem pro krajanské záležitosti, Českými centry (projekce v pobočkách ve světě) a dalšími institucemi. Filmy budou využity v krajanských spolcích i obchodních komorách v příslušných zemích a uplatněny na filmových i krajanských festivalech a setkáních doma i v zahraničí.

Cílem pilotního dílu je otevřít cestu k možnosti natočit další díly věnované Čechům žijícím v dalších zemích, a tak zmapovat přínos českých krajanů těmto zemím. Důležitým motivem je také snaha pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.

Již nyní se připravuje natáčení druhého dílu, České kořeny ve Švýcarsku.

Za projekt a objdnávky DVD odpovídá za MČK Ing. Martina Fialková, +420 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz. Více informací o projektu, ukázky z pilotního dílu a řadu fotografií najdete na www.ceskekoreny.cz.

Film je již také v prodeji na DVD – viz předposlední strana obálky Českého dialogu.

Připravila Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012