SVU ocenilo moudrost a krásu

5-6 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Letos 25. května již podeváté pozvala Pražská pobočka Společnosti pro vědy a umění hosty do překrásného Rytířského sálu Valdštejnského paláce k udílení svých cen. Slavnost k poctě významných reprezentantů uměleckých i vědních oborů již tradičně uvedla předsedkyně Pražské pobočky prof. Alena Morávková. Klavírního doprovodu se i tohoto roku zhostil vynikající posel české hudby doma i v zahraničí, člen předsednictva SVU, Radoslav Kvapil a výtvarnou podobu ceně vdechl Oldřich Kulhánek, oba nositelé tohoto ocenění z roku 2003.

SVU ve spolupráci se Stálou komisí Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí ocenila devět osobností, z nichž některé cenu převezmou později. Z vědců získal cenu klinický imunolog a alergolog Ivo Hána, dětský onkolog Josef Koutecký a historik Zdeněk David. V oblasti umění to byl dirigent Jiří Bělohlávek, herečka Blanka Bohdanová a její profesní kolega Viktor Preiss, malíř a grafik František Hodonský, spisovatel Ludvík Kundera a režisér Jiří Menzel.

-HaM-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012