Československý ústav zahraniční podporuje české školy v zahraničí

5-6 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Spolupráce s českými školami a školkami v Rakousku a Chorvatsku a s Českými školami bez hranic v Bruselu a Londýně, v nichž se česky učí děti našich krajanů a děti z českých a smíšených rodin žijících v zahraničí, bude pilířem činnosti Československého ústavu zahraničního v letech 2010 a 2011. Rozhodli o tom členové na valné hromadě ČSÚZ, která se sešla 5. května 2010 v Kongresovém sálu Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze. Kromě členů se jí zúčastnili i hosté z velvyslanectví Bulharska, ČLR, KLDR, Ukrajiny a Venezuely, venezuelská ministryně pro rovnoprávnost žen, zástupci ministerstva zahraničních věcí, ministerstva kultury, obou komor Parlamentu ČR a řada dalších osobností veřejného života.

„Je mnoho různých názorů na to, jak by se měla vyvíjet spolupráce vlád, které se v ČR v poslední době tak často střídají, s krajany, jak by se vlády měly ke krajanům chovat. My jsme v ČSÚZ došli k závěru, že to lze na zásadě rasové, náboženské a politické snášenlivosti, která umožňuje domluvit se se všemi, a že je třeba především podporovat vzdělání našich krajanů a české školy“, uvedl ve svém vystoupení předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota. Připomněl pak projekty realizované v uplynulých dvou letech: technické vybavení pro české školy ve Vídni, chorvatském Daruvaru a Končenici, vybavení mateřských školek nábytkem, počítači, zajištění moderních českých výukových programů, knih, zahájení spolupráce s Českou školou bez hranic v Londýně a Bruselu, zajištění hudebních nástrojů a taneční obuvi pro třináct uměleckých souborů Českých besed v Chorvatsku, spolufinancování rekonstrukce tělocvičny ve Vídni, finanční podporu studentů z Venezuely na Univerzitě Palackého v Olomouci a největší projekt - dětské hřiště pro mateřskou školu v Daruvaru. Zmínil i to, že kromě těchto příspěvků rozvoji české kultury a výuky českého jazyka ve světě pomáhá ČSÚZ i s technickým vybavením pro bohemisty na univerzitách v Petrohradu, Lvově a Kyjevě.

„Ano, je hodně nápadů, ale nešlo by je realizovat bez sponzorů,“ zdůraznil Jaromír Šlápota a poděkoval za finanční příspěvky v uplynulém dvouletém období jmenovitě místopředsedovi panu Ivo Valentovi, členům správního výboru ČSÚZ pánům Safetu Bojičovi, Antonínu Šimkovi, ing. Vladimíru Kubišovi, Kamilu Provazníkovi, Michalu Peškovi, společnosti Eurovia, Libereckému kraji.

Uvítal přítomnost Ing. Alice Sobotkové, která na valné hromadě zastupovala ministerstvo zahraničních věcí a tajemnice Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí Mgr. Bronislavy Hegrové, protože ČSÚZ usiluje o úzkou spolupráci právě s těmito institucemi. Ujistil, že „ČSÚZ je si vědom, že nemůže nahrazovat ministerstvo zahraničních věcí, které má pro řízení pomoci krajanům profesionální odborníky, ale v každém případě spolupráce všech institucí majících za cíl péči o Čechy žijící v zahraničí má velký význam a smysl“. To pak potvrdily i zástupkyně ministerstva a senátní komise pro krajany a práci ČSÚZ, který jen neslibuje, ale krajanům reálně pomáhá, ocenil poslanec JUDr. Karel Šplíchal.

„Jako bývalý děkan jedné z filozofických fakult mohu konstatovat, že ČSÚZ zvolil pro svou činnost oblast nejcennější - vzdělávání nejmladší generace Čechů v cizině v jazyce předků. V tomto společně spatřujeme české kulturní dědictví a náš vklad pro budoucno“, charakterizoval ve svém vystoupení význam práce ČSÚZ v současnosti profesor PhDr. Ivo Barteček, CSc. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připomněl také, že krajané v zahraničí spolupráci s ČSÚZ velice oceňují, jak o tom svědčí množství poděkování od jejich spolků a dalších spolupracujících institucí. Přímo na valné hromadě toto poděkování vyslovil jménem české školy ve Vídni starosta Školského spolku Komenský ing. Karel Hanzl.

Československý ústav zahraniční má již konkrétní program na příští dva roky. V současné nepříznivé ekonomické situaci nebude snadné jej splnit. Ale předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota ujistil, že „i když nyní přicházejí ze světa nové požadavky, a to ve větší míře, než dříve, ČSÚZ bude nadále spolupracovat se všemi aktivními a schopnými spolky zaručujícími, že poskytnuté finanční prostředky použijí na stanovený cíl“.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012