Jiří Štěpán Haškovec, Ph.D. (1922–2010)

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Jiří Haškovec se narodil 26. prosince 1922 v Praze, Československo. Jeho otec, kapitán M. Haškovec, byl úředníkem a sochařem, matka Cecilie byla učitelkou a věnovala se umění. Jiří se již v dětství zabýval inženýrstvím a jako malý chlapec si sestrojil první rádio. Vystudoval elektrické inženýrství na Vysokém učení technickém v Praze a byl zaměstnán společností ČKD. Se svou první ženou Hanou Vilímovskou, zdravotní sestrou, měl tři děti: Johna, Michaela a Kateřinu. Později byl zaměstnán v České akademii věd. Vydal několik knih v oboru kontroly průmyslových procesů.

Jiří byl vězněn v roce 1953, protože některá jeho prohlášení se nelíbila tehdejší komunistické vládě. V roce 1978 se rozhodl emigrovat spolu se svojí druhou ženou Marií Táňou a s dětmi Danielem a Sally do Mnichova, kde pracoval dva roky. Poté se přestěhoval natrvalo do San Diega, v Kalifornii. Zde byl zaměstnán ve výzkumu firmy General Atomics. Později se zabýval konzultacemi pro soukromé firmy.

Měl rád hudbu a zpěv, dobrou literaturu a cestování. Věnoval své četné schopnosti a znalosti ochotně všem - své rodině a přátelům, kteří ho požádali o pomoc. Byl velmi činný v místním krajanském životě. Mnoho let byl pokladníkem organizace Přátel československé hudby a též Českého/ Slovenského kulturního sdružení. Jiří byl velmi oblíben pro svoji milou povahu. Zemřel po delší zákeřné nemoci ve svém domově v Carlsbadu, Kalifornie, dne 11. ledna 2010.

Zanechává zde svoji dlouholetou přítelkyni dr. E. Singer, bratra Slavoje Haškovce, pět dětí, a to Johna a Michaela Haškovce, Kateřinu Haškovcovou-Gheude, Daniela Haškovce, Sally Haškovcovou-Espinoza, jedenáct vnoučat a jednoho pravnuka.

Čest jeho památce!

Marie Dolanska

Vyjádření soustrasti pozůstalým poslal z ČR i bratr exprezidenta:

"Please accept my expression of deep sympathy with the passing of Jiri Haskovec. He was my boss and adviser on my dissertation in the 60's here in Prague. He played a very important role in my life.

Sincerely: Ivan M. Havel."

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012