Krajané z Bataypora na českém skautském táboře

3-4 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V zapomenutém koutě brazilského státu Mato Grosso do Sul v 50. letech minulého století založil československý podnikatel Jan Antonín Baťa městečko Batayporä, Baťovu Dobrou Vodu. Podle jeho záměru toto bylo pouze čtvrté z plánovaných třinácti měst, která měla být postupně zakládána v dnešních státech Säo Paulo, Mato Grosso a Mato Grosso do Sul tak, aby vytvořila společně jeden komunikující celek. Z velkolepých plánů sešlo kvůli Baťově předčasné smrti.

V současné době čítá Batayporä přibližně 10 000 obyvatel a dodnes zde starší lidé pamatují Baťovu dobu a počátky města. Zdejší českou krajanskou komunitu tvoří v podstatě pouze tři rodiny, Zpěvákovi, Dobešovi a Trachtovi, ve vedlejším městě Nova Andradina žije paní Dolores Baťová se svou dcerou a Růžena Prado s manželem. Jejich velký zájem o udržení české kultury vyústil před několika lety v získání učitelky češtiny, která působí v této komunitě od roku 2005 vždy na část školního roku.

Po několika letech úsilí se v Batayporä v minulém roce vytvořila skupina 37 studentů češtiny, z nichž většina jsou děti ve věku 12 – 15 let pocházející vesměs z velmi chudého sociálního prostředí. Vloni tedy vznikl nápad vyslat několik studentů do České republiky. Krajané prostřednictvím své učitelky navázali kontakt se skautským oddílem Lumturo z Prahy, který v létě 2009 přijme na svém letním táboře pět dívek z krajanské komunity. Po skončení tábora je pro ně připraven krátký poznávací program v Praze, Brně a podívají se také do Zlína, aby poznaly město, ze kterého vzešel zakladatel Batayporä. Tato cesta bude nejen odměnou za úsilí, s jakým se věnují studiu českého jazyka desítky tisíc kilometrů daleko od naší vlasti, ale i motivací k dalšímu studiu. Současně věříme, že přispěje k dalšímu prohlubování vztahů s touto krajanskou komunitou. Také mladí lidé z České republiky budou mít prostřednictvím tohoto setkání příležitost více poznat brazilskou kulturu.

Brazilští studenti se snaží získat peníze na svou cestu dle možností, které v Batayporä mají: společně s rodiči upekli a prodávali české vánoční cukroví nebo například pořádali českou večeři. Skautský oddíl Lumturo zase pořádal adventní benefiční koncert. Hlavním výdajem celého projektu je ovšem cena letenek, na které bohužel prostředky stále bezúspěšně sháníme.

Více o krajanech v Batayporä je možné se dočíst na: www.cmjt.cz

Projektu je možné pomoci zasláním finančního příspěvku na konto skautského střediska Maják, jehož je Lumturo součástí, číslo účtu je: 8548329/0800, variabilní symbol je 494949.

Anežka Santosová Veselá,
učitelka českého jazyka
v Batayporä a Nova Petrópolis
v letech 2006 - 2008

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012