Ludmila Vaňková - Příběh mladšího bratra

11-12 2008 Knihy česky
obálka čísla

V současné době vychází nový historický román od Ludmily Vaňkové, který nás zavede do období bojů Přemyslovců o český trůn. Vladislav II. získal královský titul od císaře, ale nebyl dědičný, proto nejstarší syn Bedřich a jeho bratr Přemysl Otakar ztratili rázem po jeho smrti český trůn. Než se jim během dvaceti let podaří obnovit otcovo království, musí vést války s ostatními knížaty. Přemysl Otakar I.měl k trůnu jako čtvrtý syn krále velmi daleko. Ale jak už se to v dějinách stává, právě on se stal hlavním hrdinou románu a pozdějším vládcem českého království. Římský císař usiloval o vládu nad celým světem a s českými rytíři vítězil i v italských válkách namířených proti papeži, a přesto by nejraději rozdělil Čechy a Moravu na říšská knížectví, jež by šla snadněji ovládat.

Nepodařilo se mu to, i když k tomu chyběl malý krůček. Prozíravý Bedřich dokázal včas císařovým záměrům předejít a jeho mladší bratr na to nikdy nezapomněl.

Ludmila Vaňková je známá především jako autorka historických románů. Přestože jí může historik vyčítat malou historickou přesnost. Faktem zůstává, že Vaňková se drží pravdivé kostry příběhu podle historických pramenů a s psychologickým náhledem se dokáže vžít do situace a vnitřích pochodů postav. Je vidět, že historie je autorčiným koníčkem a dokáže vycházet z jádra historických skutečností. Dokáže tak čtenáři beletristickým způsobem zprostředkovat dobu, ve které se příběh odehrává a poskytnout mu objektivní dějepisné znalosti. Jak jinak by člověk poznal svoji zemi a mentalitu národa než z historie?

Román Příběh mladšího bratra se řadí k dalším výborným historickým románům, které autorka napsala.

Obálka i formát knihy jsou přijemné pro oko i ruku čtenáře. A už titulní strana působí líbivě a zve k přečtení.

Vydalo nakladatelství Šulc-Švarc,
Praha 2008
400 stran
Anna Sobotková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012