Malířovy dopisy

11-12 2008 Knihy česky
obálka čísla

Knížka významného malíře a teoretika Františka Doležala přináší v oddílech Dopisy Jaroslavu Mařanovi do Českého Meziříčí (1941 – 1944), Dopisy Lídě D. do Holic v Čechách (1941), Sen máchovské vzpoury – doslov Jana Baleky (2008), navíc v příloze: Dva texty z literární pozůstalosti plus umělcovu biografii a jmenný rejstřík blízkých osob.

V rozsáhlé literární a publicistické pozůstalosti malíře Františka Doležala tvoří přítomný soubor dopisů z válečných let neocenitelné autentické svědectví. V knize je proto ponechán původní pravopis s přihlédnutím k tomu, že ani v pozdějších letech Doležal nepřizpůsoboval psaní změnám. I k tomu, že jako polyglot na tyto změny nebyl ochoten přistoupit – jestliže hovořil francouzsky, italsky, německy, srbochorvatsky a překládal z ruštiny, znal základy latiny a angličtiny. Jeho dopisy i pohlednice byly adresátům odesílány z Prahy.

„Dopisy Františka Doležala odkazují k příběhu z těch, pro něž byl život „tvrdší než kamení“ (Vítězslav Nezval), a s tím vědomím je nutno dopisy číst. Protože doba prožitá před válkou – před dopisy – určila jeho pohled a utvářela názor na svět a společnost, kterou i on chtěl přeměnit.“

(z doslovu Jana Baleky)

Osa
Vydalo nakladatelství Cherm

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012