J. A. Baťa - Za obchodem kolem světa

3-4 2008 Knihy česky
obálka čísla

Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 6.1. - 1.5. 1937

Dne 6. ledna 1937 odstartovalo z letiště v Baťově osm mužů k cestě kolem světa, již svým posláním a rozsahem možno považovat za jednu z nejzajímavějších expedicí, jaké kdy byly podniknuty.

Je pravda, že za dnešních dnů není cesta kolem světa ničím neobvyklým. Je však naprosto neobvyklým, nastupuje-li tuto cestu podnikatel, hledající při ní odpovědi na dvě velmi jednoduché i velmi rozsáhlé otázky: co je třeba podniknout, aby miliony bosých lidí měly naději, že se jim jednou dostane obuvi, a co je třeba podniknout, aby malá země ležící tisíc kilometrů od moří v srdci Evropy, mohla se stát velkou svou účastí na světovém obchodu.

Záznamy uvedené v této knize obsahují pouze část všeobecných zkušeností, získaných při této výpravě. Odborné zkušenosti a pokyny obsažené v tisíci telegramech, dopisech i instrukcích roztočily kola podniku tak, že každý měsíc cesty znamenal zaměstnání pro nových 1200 lidí, potřebných pro nové dílny.

Z filmového, fotografického a vzorkového materiálu vznikl přesný obraz o skutečném stavu obuvnické výroby a obchodu na celém světě.

Z cestovních záznamů vedoucího výpravy J. A. Bati se ukázalo, že konferoval téměř s 2000 osobnostmi v několika stech podnicích, obchodech a úřadech 26 různých států světa. Odraz těchto rozhovorů, zkušeností, přání a podnětů se projevuje nějakým způsobem v každé větě této knihy, která je vydávána především proto, aby přispěla k hlavnímu účelu, pro nějž byla výprava podniknuta: ke zvýšení zaměstnanosti v naší republice, ke zvýšení našeho zahraničního obchodu a ke zvýšení blahobytu všeho obyvatelstva našeho státu.

Jan A. Baťa byl nespravedlivě nařčen z kolaborace s nacistickou okupační mocí, přestože se, vzdálen tisíce kilometrů od staré domoviny, se svými podniky zhruba z jedné poloviny podílel na financování odboje. Komunistickým režimem mu byl též zabaven veškerý majetek. Vloni bylo jeho jméno soudním procesem očištěno.

Kniha vychází jako příspěvek k obnově čestného jména Jana Antonína Bati v naší zemi, 41 let od Baťova úmrtí ve vyhnanství a zapomnění rodnou vlastí.

Vydal Marek Belza,
nakladatel v Krásné Lípě
v r. 2006, 271 stran
(reprint původního vydání
z r. 1937 vydaného
nakladatelstvím Tisk Zlín
-HK-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012