Průvodcovala jsem biskupy po Praze

1-2 2008 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ekumenismus neboli pokus o sbližování křesťanských církví nejrůznějších denominací a ritů kvete. A v rámci tohoto hnutí se v září sešlo v Praze, pod záštitou kardinála Vlka, čtyřicet tři biskupů z osmnácti různých zemí a čtyř kontinentů. Na pořadu nebylo řešit nějaké významné teologické problémy, ale prostě se jen sejít, poznávat se, diskutovat, strávit příjemné společné chvíle. A nevím jak k tomu došlo, ale organizátor, Hnutí fokoláre mne požádalo, abych anglicky mluvící část shromážděných biskupů, provedla po Praze. Považovala jsem to za velkou čest a vyznamenání a s chutí jsem se této aktivity chopila.

Bylo nádherné slunečné odpoledne, nebe modré jako na Jadranu, prostě sv. Petr nám přál. Dostala jsem k dispozici malý autobusek a vyrazili jsme do města. První zastavení bylo v klášteře na Strahově. Je to velký, krásný, historický komplex – vždyť premonstráti zde žijí již skoro tisíc let. A jeho brány se nám otevřely dokořán. Nejdříve slavnostní přivítání, pak návštěva barokního kostela P. Marie. Ten je přenádherný a v dokonalém stavu. Musím říci, že my domorodci, jsme si už nějak na nádheru svých kostelů zvykli, cizinci, zvláště ze zámoří, zůstávají stát bez dechu. A pak následovala galerie – úžasná sbírka historických obrazů a soch a nakonec obě knihovny – filozofická a teologická. A nemusela jsem ani moc říkat, jen stáli a kochali se a žasli.

A ze Strahova jsme zamířili na Karlův most. Víte, i já si tento most vždy užívám, je to skvostné místo. A najde se zde vše – historie, architektura, umění, pověsti, svědci minulosti. A k tomu svítilo a hřálo to zlaté slunce, muzika hrála, davy proudily, řeka šeptala a otevíral se strhující pohled na to, co je v Praze nejkrásnější – na Hradčany, Národní divadlo, na Vltavu, Petřín, ostrovy...

Moji biskupové byli unešeni a dávali mi to najevo. A já se nadýmala, jakoby mi ta všechna nádhera patřila, cítila jsem se jako nepatrná součást celé té historie, která tudy prošla a zanechala stopy. Bylo to moc krásné.

Marcela Šafaříková,
říjen 2007

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012