Čína poráží USA...

1-2 2008 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Mnoho tiskových konferencí nejde příliš do hloubky tématu. Nedá se to ovšem říci o konferenci, kterou pořádala agentura Ernst and Young zároveň s Čechoinvestem. O čem byla? Podle jejich průzkumů se ČR drží mezi deseti nejatraktivnějími zeměmi pro zahraniční investice. Na prvním místě je Čína, jež předběhla USA. V evropském srovnání je už ČR na třetím místě. Z regionu si udržela prvenství západní Evropa, ale my, ČR, soupeříme také s Čínou a Indií. Ze středoevropských zemí vedle nás je to Polsko, které patří do deseti nejatraktivnějích zemí pro zahraniční investice. Pan Singer z Ernst and Young v ČR říká, že můžeme očekávat v příštích letech ještě větší příliv zahraničních investic.

V rámci Evropy se zájem investorů přesunuje na východ až i do Ukrajiny a středního Ruska. Tím se stalo, že Francie a Španělsko ztratily své pozice, nicméně Velká Británie a Německo si je udržely. Čeká se také zvýšení atraktivity regionů (ve střední Evropě je to ČR a Polsko, východní Evropa, tj.Ukrajina, Bělorusko a Rusko). Automobilový průmysl tvoří relativně nízký podíl vysokoškolských pracovních sil. V Evropě je ČR na třetím místě, Francie drží primát, na čtvrtém místě je Polsko. Co se týká Indie a Číny, Indie má lacinou pracovní sílu a znalost angličtiny je zde perfektní. Evropa proti Indii a také Číně má výhodnější prostor a je ekonomicky silnější. Co se týká Číny, ta nás chce použít jako zázemí pro Evropu, jsme tedy pro ně zajímaví. Nerozhoduje tedy politika, ale ekonomika.

Když na Tchien-An-Men v Pekingu vyjely tanky a stovky bezbranných byly pozabíjeny, vztahy s cizinou se ochlazovaly. Pak byla zvolila strategie kompromisů. Byla uzavřena nepsaná smlouva pro domáci: my, komunistická strana Číny, budeme vládnout a vás necháme zbohatnout. Cena? Naprosté mlčení. Dnes o masakru z roku 1989 se říká, přeloženo z čínštiny "vítr a vlny”. Mrakodrapy se staví všude, vytváří se třída bohatých a chudých, ovzduší je znečištěno, je nedostatek vody, energie, venkov se na mnoha místech bouří kvůli špatným životním podmínkám. Čína proniká všude, i do Afriky, vychází velmi dobře s vládami, neb jim do ničeho nemluví, a jde si svou ekonomickou cestou. V Súdánu například vlastní tři čtvrtiny těžby ropy, posílá své lidi do Afriky, kde obsazují univerzity a někteří zde již žijí nastálo s domorodým obyvatelstvem. Na TV festivalu Zlatá Praha, zatím co Indie si připravovala ohromnou přednášku o indických médiích s volnou diskuzí, Čína opětovně mlčela, nebyla žádná diskuze, jenom předložili filmy na způsob cestopisů o Číně. Je také dobré se zmínit o tom, že jedna třetina exportu černého zlata z Angoly je v rukou Číňanů, Konžská republika pro ně těží měď, Kongo kobalt, JAR zlato, Rovníková Afrika... tam jde o kácení stromů. Nejsou dodržována mezinárodní práva, prostě se jde a staví. Číňané provozují přehradu na horním toku Nilu, za souhlasu investora dochází k deportaci rodin do pouště. Čína kupuje v Africe tržní práva na ropu, tabáková pole a ložiska drahých kovů. Jelikož se neohlížejí na problematiku lidských práv, nechávají jim vládci v Africe naprostou svobodu.

A jaký je život demonstrantů z roku 1989? Když se dostali na svobodu v průběhu devadesátých let, byli velmi krátce znovu před soudem pro porušování veřejného pořádku a tak byli zbaveni svobody podruhé. Když se domů dostali po roce 2000, v souladu s čínskou ústavou, jsou stále zbaveni politických práv a částečně i osobní svobody (v případě změny místa pobytu musí žádat o povolení), nedostávají práci, mají podlomené zdraví díky kriminálům, zdravotní péče je pro ně nedostupná. Vládní činitelé píší, že lidský život nic neznamená, když jde o moc a peníze. Závěrem můžeme říci, že při jejich expanzi jde především o zlepšení jejich ekonomiky.

Dneska zvou zahraniční experty, hranice jsou otevřené, mají zahraniční vzory i novodobé technologie. Na jednu věc by svět ale neměl zapomínat. Na úžasnou čínskou schopnost kopírovat věci.

Příště vám povím, jak je to v Číně se západní hudbou od roku 1982 až do dneška, protože tento proces odráží současný charakter Číny.

Dr. Libuše Konrádová
publicistka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012