Několik slov k III. protikomunistickému odboji

1-2 2008 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Mrtví neslyší co říkají živí, ale živí musí slyšet a rozumět tomu co vypovídají mrtví.

Dovolte nám citovat návrh zákona o zásluhách demokratického odboje:

"Účastníci prvního, druhého a třetího odboje, kteří bojovali za vznik, obnovu či zachování demokratického státu a zůstali vždy věrni principům demokracie, se zasloužili o tyto hodnoty a zasluhují si poděkování, obdiv a úctu."

Tento návrh zákona, v tomto znění, byl navržen skupinou poslanců ODS a KDU ČSL, za spolupráce s ÚDV a KPV ČR, dne 21. 9. 2005. Poslanecká sněmovna o tomto návrhu zákona hlasovala 9. 3. 2006. A v tomto okamžiku je nutné se začít stydět! Jednání sněmovny řídil pan poslanec Filip-KSČM, negaci tohoto zákona nejvýrazněji prezentoval pan poslanec Grebeníček a pan Jičínský. Návrh zákona neprošel, neboť chyběli poslanci, kteří se v témže čase zúčastnili jednání v komisích o VZP apod. Není tento skutek alarmující? Soudruh Grebeníček, se k rozpravě tohoto návrhu zákona pečlivě připravil tak, aby tento návrh zákona v plné síle znevážil a zesměšnil. Opomenul 431 tisíc rozsudků komunistických soudů, kterými totalitní režim potlačoval touhu po demokracii a vyjádření odporu proti tomuto režimu.

Stydíme se za našeho současného presidenta pana Klause, který též v souvislosti s bojem proti komunistické ideologii, použil slova "směšné", na adresu slušných lidí, kteří si přejí zrušení strany, která tuto ideologii provozovala a ještě dnes má stejný program jako strana, která má v minulosti na svědomí tisíce a v globálním měřítku miliony lidských životů. Současný pan president se neodvážil podepsat, podle svého vyjádření, ani petici "několik slov" v roce 1988, aby si neuškodil, tudíž není divu, že opomíjí skutečnost, že pod názvem akce "Zrušme komunisty, "předložil senátor Štětina 75 tisíc podpisů lidí, kteří trvají na zrušení KSČM, a dávají tím najevo, že jim osud této země není lhostejný.

Stydíme se hlavně za stanovisko KPV ČR, přednesené na semináři o III. odboji v senátě, dne 13.11.07, kde pan Čejka téměř zpochybnil existenci protikomunistického odboje.

Nejsme schopni pochopit tato stanoviska k naší minulosti, zvláště, když jsme na vlastní kůži prožili čtyři desetiletí režimu, který upíral občanům možnost uplatňovat svobodnou vůli, a ve své podstatě byl zločinný.

Stydíme se za celé vedení KPV ČR, že se nedokázalo ohradit proti výrokům pana Klause znevažujících ty (třetí odboj), kteří se alespoň pokusili vzepřít. Činí tak ale pan senátor Štětina, který je v současné době vzhledem ke svým stanoviskům, urážen a napadán lidmi s kontroverzní minulostí.

Stydíme se za ty, kteří před pomníky mrtvých reprezentují živé a přitom neslyší a nerozumí tomu, co mrtví vypovídají!

Jak se cítí politici, kteří chodí klást věnce na hroby popravených, na co myslí? Na co a jak myslí si lze odvodit z jejich postoje k uzákonění III. protikomunistického odboje. V době senátního semináře, během listopadu, opustilo 43 politických vězňů naše řady, rozhodnutí o III. odboji nesnese odkladu, a proto prosíme, pospěšte si!

Členové KPV pob. č. 20
Jablonec nad Nisou
Miloslav Dvořák
Roswita Dyková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012