Jaroslav Skopal Konec jedné velké strany? Vzpomínky a analýza 1967 – 2006

1-2 2008 Knihy česky
obálka čísla

Nosným tématem práce je hodnocení proměn, kterými prošla Česká strana národně sociální (ČSSN) v období, které autor s touto stranou sám prožíval jako její člen a občas jako dobrovolný neplacený činovník. Předmětné období začíná koncem roku 1967, kdy strana nesla název Čs. strana socialistická přijatý koncem února 1948, až do necelé poloviny roku 2006, kdy část členů ČSNS založila pod hrozbou dříve vyhlášeného ekonomického konkurzu na ČSNS, stranu novou, pojmenovanou Česká strana národně socialistická a používající zkratku ČSNS 2005. Proměny, o nichž autor píše, se vztahují na politický vliv strany v republice, na vývoj osobnosti z vedení strany i na partnery, se kterými v dané době vstupovala do koalicí či jiných volnějších uskupení.

V díle vystupuje množství konkrétních osob - aktérů, které autor většinou více či méně dobře osobně poznal.

Knihu vydal Marek Belza,
Krásná Lípa, 240 stran.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012