Ohlasy na dopis p. Svobody

9-10 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Z Belgie

Vážený pane Svobodo, občasný čtenáři ČD,

čtenáři časopisů se dělí do zhruba dvou kategorií: stálí a občasní. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ti stálí vědí, čím, proč a jak se časopis zabývá (proto si ho předplácejí), ti občasní si ho buď koupí, nebo ho dostávají zdarma jako autorský výtisk. Názory obou skupin na obsah ČD je redakcí vítán, každý má právo se k jeho obsahu vyjadřovat. Reakce mohou být různé: souhlasné, polemizující i odsuzující. Váš dopis patří do poslední kategorie. Své úsudky o některých článcích specifikujete slovy: „...nejsou ani kvalitní, ani objevné a připomínají svými pasážemi štvavé články bulvárního tisku...“ Jako příklad uvádíte článek dr. J. Volfové, jejíž pohled na politickou situaci v ČR je podle vás nikoliv „optimistická skepse“, ale „čirý pesimismus“. To jste opravdu nepochopil, co autorka myslela „optimistickou skepsí“? Škoda.

Prof. O. Ulč M. Navrátilovou nikterak nepomlouvá, a už vůbec ne „pavlačovým způsobem z pohledu pokladníka krajanského spolku“ (to vy pomlouváte jeho), chybný závěr jste si z toho článku učinil sám, a to na základě naprosté neznalosti faktů. Paní Navrátilová samozřejmě knížku „Já jsem já“ nenapsala sama, její zážitky sepsal „ghost writer“ George Vescey anglicky, pak byla přeložena do češtiny J. Škvoreckým. Ale hlavně, podle vás, nesmíme zapomenout na to, že milionářka paní Navrátilová „poměrně výrazně pomohla rehabilitaci sportovišť v rodných Řevnicích“! Teď jen ještě: co myslíte tou „rehabilitací“ ? (Tento výraz v češtině znamená „navrácení cti, bezúhonnosti“ nebo „nápravné cvičení“.)

Zbytek Vašeho příspěvku nemá smysl komentovat, jsou to marginalie.

Takže až budete zase příště nemocen, čtěte si raději v jiných časopisech.

Michaela Swinkels-Nováková

Poznámka redakce:

Dopis p. Svobody byl otištěn v minulém dvojčísle.

Ze Švýcar

...jsem přesvědčen, že se v žádném případě nedáte zmást podivnými názory pana Davida Svobody uveřejněnými v čísle 7-8 ČD. Jistě nejsem sám s názorem, že články pana Ulče a pana Hofhanzla patří k tomu nejlepšímu, co v ČD uveřejňujete a s jejich názory v citovaných článcích stoprocentně souhlasím.

Myslím, že většina Čechů si představovala konec totality a život po ní zcela jinak než jak se vyvíjel. Kdo popřevratovým i tím současným vývojem není zklamán, musí mít nutně klapky na očích.

S pozdravem Váš čtenář Milan Sládek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012