Kým nebo čím pro Vás byl Jan Beneš?

9-10 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Jiří Wolf - dlouholetý vězeň komunismu

J. B. byl především velkým kamarádem, ze kterého měli komunisti strach. Označovali ho za militantního antikomunistu. On měl velký dar, že kolem sebe šířil sílu ducha odporu i naděje. Jeho skon mnou silně otřásl... Umřel slušný a věru statečný člověk.

Michal Janata - někdejší redaktor ČS. týdeníku

Je málo těch, kteří si nezadali s komunismem nebo přímo proti němu bojovali. Z toho pohledu je pro mě Jan Beneš NĚKÝM, kdo vysoce překračuje morální kredit i těch nejméně komunismem i postkomunismem dotčených. A jistě – stýská se mi i po citové svěžesti a bezprostřednosti raných Benešových próz, jako byla pro mne osvěžující kniha Do vrabců jako když střelí.

Milan Hulík - právník

Co pro mě znamenal Jan Beneš? Demokracii – Antikomunismus – Ameriku! Byl rozeným demokratem prvorepublikového ražení. Ač intelektuál, celý život čelil moru intelektuálů – komunismu a miloval Ameriku, garanta demokracie a vítěze nad komunismem.

Jan Rejžek - hudební kritik a publicista

Jeho dobrovolná smrt mnou otřásla, neboť to byl vzrůstem nevelký muž velkého charakteru, jeden z mála českých intelektuálů, kteří si s bolševikem nezadali, nekompromisní rváč, který poznal na vlastní kůži, co za svinstvo komunismus je a nepřestával před ním a jeho pohrobky nahlas varovat. A taky miloval Ameriku, aniž by ji viděl nekriticky. Chybí mi, i s těmi jeho články, psanými pravopisem, svérázným a neopakovatelným, jako byl on sám.

Milan Paumer - ze skupiny bratru Mašínových

Ve svých knihách řešil čtyřicet let komunistických lumpáren. A teď – bohužel - odešel z tohoto světa, aniž by se s námi rozloučil. Honzo! Díváš se na nás seshora a doufám, že se ti tam vede lépe, než nám dole.

Martin Vadas - dokumentarista

Jan Beneš nesl svůj úděl odstrkovaného autora přes všechna protivenství. Dokázal iritovat mnoho současníků a vehementně se zastával mnoha krásných lidí, které režimy, do kterých se narodili, nespravedlivě až krutě poškozovaly. Bylo úchvatné sledovat, jak racionalita zápasila s horkou krví kdesi uvnitř životní zkušenosti a občas ten zápas o spravedlnost vyvřel napovrch v krásné a šlechetné gesto. Jeho aktivní účast na procesech postkomunistické justice s ing. Arch. Lumírem Šimečkem či Vladimírem Hučínem a dalšími nikdy nezapomenu.

Jan Šinágl - angažovaný občan a nezávislý publicista

Jan Beneš byl představitelem, nositelem a propagátorem hodnot, které nebezpečně mizí a bez kterých není možné zajistit a budovat svobodnou, demokratickou společnost.

Vladim Pavrovský - bývalý redaktor Českého rozhlasu

Jeho knihy jsou částí mého vnitřního obrazu Ameriky. Více než spisovatele si ho vážím jako člověka, který by radši umřel, než by ohnul hřbet před bolševikem a tím, co po něm přežívá. Kdyby jeho nesmlouvavost byla rovinou pro většinu z nás, nebrodíme se dneska v tomhle kanálu.

Martin Rejman - kancléř Konzervativní strany

Setkávali jsme se často, ať to bylo na soudech s Vláďou Hučínem, na přednáškách a akcích kam nás vedl shodný zájem – naposledy to bylo, když promluvil 26. dubna v Brně na naší manifestaci za americkou radarovou základnu. Řekl: znáte nějaký zločin, který mají na svědomí nacisté a který by neměli na svědomí komunisté? Jeho skromnost, předvídavost a odvaha, jeho přátelství nám bude scházet.

Antikomunistický výslech provedl: Pepíno Maraczi

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012