To byl ale pošetilý nápad, bránit se doma estébákum

9-10 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Evangelický kněz a někdejší disident Jan Šimsa podepsal Chartu 77. Pak k němu domů vtrhli pánové z StB. Jeden z mladých estébáků chtěl (i tehdy protiprávně) zabavit dopis profesora Patočky, který si rodina uchovávala jako památku. Došlo k potyčce a Šimsa strčil do estébáka tak, až ten spadl na postel. Komunisté pak duchovního poslali na 8 měsíců do vězení. A hle, letos v červenci Šimsu odmítl Nejvyšší soud rehabilitovat. „Soudy pečlivě prověřily důkazy a vyhodnotily je objektivně, a to navzdory tehdejší politické situaci,“ tvrdil tehdy mluvčí soudu. A tak se teď Jan Šimsa obrátí na Ústavní soud.

Takhle u nás vypadá vyrovnání se s minulostí. Komunistické soudy tenkrát odsoudily za nic a demokratický soud to „pečlivě“ a „objektivně“ prověřil dnes. A rehabilitace se nekonala. Co na tom, že komunistický režim byl zákonem(!) označen za zločinný a protiprávní. Estébáci neměli co komu lézt do bytů a sápat se na cizí dopisy, po kterých jim bylo houby. A demokratický soud se nemá chovat jako nějací pozorovatelé hmyzu, aby soudci jen sledovali, jak pohyb jednoho živočicha způsobil reakci jiného živočicha, a smysl věci jim utekl jako pára nad hrncem.

Ano, když k vám domů vtrhnou pohůnci zločinného režimu a chtějí krást, je to asi OK. A když do nich v obraně šťouchnete, jste viník. Fakt krása.

Jan Jandourek, MF Dnes

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012