Mojmír Povolný - Zápas o lidská práva

5-6 2007 Knihy česky
obálka čísla

Rada svobodného Eeskoslovenska a helsinský proces 1975 – 1989

Zápas o lidská práva a základní svobody se táhne jako červená nit dějinami západní civilizace od konce 18. století. Poslední fáze se odehrála po druhé světové válce v historickém střetu mezi západními demokraciemi a sovětským blokem.

Autor, emeritní profesor politických věd na Lawrence University ve Wisconsinu, dlouholetý předseda Rady svobodného Československa, která se z USA zasazovala o návrat demokracie do komunistického Československa, o své knize píše: „Napsal jsem ji jako memoáry dlouhé cesty, která vedla od raných pokusů Sovětského svazu spolu s jeho satelity o legitimizaci poválečného státu quo v Evropě v rámci evropské bezpečností konference k opačnému prosazení lidských práv a základních svobod jako norem mezinárodní politiky v helsinském Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z 1. srpna 1975. Napsal jsem Zápas abych zaznamenal, jak se nám jevil z pohledu československého exilu v jeho boji za návrat svobody a demokracie do republiky, jak se na něm podílela Rada svobodného Československa a jakou historickou roli v něm sehrál československý disent v čele s Chartou 77.“

V helsinském procesu se odehrál jeden z velkých zápasů o ducha Evropy. Odkaz, který zanechal pro ni a pro nás Čechy a Slováky, zůstává trvalou výzvou do budoucna.

Prezident Václav Havel propůjčil Mojmíru Povolnému r.1995 řád Tomáše G. Masaryka.

Knihu vydalo nakladatelství
Stilus Press v Brně r. 2007,
384 stran, vázané

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012