Markéta Hejkalová Fin Mika Waltari

5-6 2007 Knihy česky
obálka čísla

Doba, život a knihy světoznámého spisovatele

Havlíčkobrodská vydavatelka a organizátorka známého Podzimního knižního veletrhu tamtéž, ale také spisovatelka a překladatelka z finštiny Markéta Hejkalová, napsala pozoruhodnou knihu. Její dlouholetá překladatelská praxe, znalost finských reálií (pracovala také jako kulturní atašé v Helsinkách) a především zjevný hluboký vztah k Waltariho dílu a k Finsku se zde přetavil do díla, které se čte takzvaně samo. Dalo by se říci, že čtenář se do knihy může ponořit a proplouvat jí s podobným zaujetím, s jakým se noří do Waltariho románů.

Co se o nejslavnějším finském spisovateli, proslulém především románem Egypťan Sinuhet dozvíme?

Otevře se před námi bohatý Waltariho život těsně spjatý s osudy své země. Souběžně autorka přibližuje Finsko a jeho spletitou historii (nejprve v područí Švédska, později Ruska, krátká samostatnost, složité války s Ruskem ve 40. letech, všechny rozhodující pro další osud Finska, spojenectví s Německem ve druhé světové válce, pozdější nechtěná závislost na poválečné sovětské politice a postupné vymaňování se z ní a cesta k hospodářskému rozvoji a do náruče EU). Všechny tyto skutečnosti se odráží ve Waltariho obsáhlé tvorbě, z níž je českému čtenáři známa jen část. Jeho stěžejní díla do češtiny přeložena byla (několik z nich právě Markétou Hejkalovou), ale málokdo u nás ví, že Waltari kromě rozsáhlých historických románů napsal také desítky novel z finského prostředí, řadu detektivek či několik divadelních her. Velmi výstižně také popsal principy fungování sovětské diktatury v zabraném Pobaltí či špionážní aktivity Sovětského svazu ve Finsku. (Pravda o Lotyšsku, Estonsku a Litvě, Ve stínu sovětské špionáže). Problematický však byl jeho vztah za války k Německu.

Dozvíme se také mnoho podrobností o rodině Miky Waltariho, o jeho poměrně chudém dětství (matka vychovávala po otcově smrti sama tři malé chlapce), dlouholetém a šťastném manželství i jiných vztazích, počáteční nouzi i pozdějším závratném bohatství, jehož Waltari dosáhl po vydání stěžejních děl ve světě (z něj však odevzdal na daních Finsku přes 60%).

Waltari byl velkým vlastencem, miloval Finsko a kromě četných a dlouhých cest po Evropě trávil rád své dny na finském venkově, kde byl šťasten. I on se však občas potýkal, jako mnoho jiných seveřanů, s démonem alkoholu, ale také s depresemi ohledně své tvorby.

Celá kniha je bohatě prokládána ukázkami z děl, charakterizujícími jednotlivá témata, jimiž se Markéta Hejkalová zabývá (láska, manželství, vzdělání, náboženství, vztah k Finsku, cestování aj.) Obsahuje také mnoho cenných informací, které o Waltarim dosud nikdy nebyly zveřejněny a za něž autorka děkuje spisovatelově dceři Satu Waltari-Elstelä, jejíž vzpomínky zaznamenala. Jí je také kniha věnována.

Možná vás, stejně jako mne, ovlivnil Egypťan Sinuhet a jeho poselství humanity, která ve Waltariho dílech, ač často s tragickým vyzněním, nikdy neumírá. Kniha Markéty Hejkalové vás však přesvědčí, že opravdu stojí za to vyhledat i další Waltariho díla a číst a číst. A nebo také se sebrat a jet do Finska.

Vydalo nakladatelství
Hejkal v r. 2007
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012