Gustaw Herling-Grudzinski Benátský portrét a jiné prózy

3-4 2007 Knihy česky
obálka čísla

Tvorba Gustawa Herlinga- Grudzińského je v polské literatuře výjimečným zjevem. Těžko ji srovnávat s čímkoli jiným. Svými kořeny vyrůstá ze třicátých let, ale zformoval ji spisovatelův pobyt v lágru, jeho emigrační vzdálení od Polska a osamělost v Itálii. Neopakovatelná je v Herlingově tvorbě i hloubka náboženské a metafyzické reflexe, italská scenérie povídek a jejich vytříbený literární styl. Výjimečnost Herlingovy tvorby spočívá v její osobité vážnosti a odvaze zabývat se nejtemnějšími stránkami naší existence. Herling neznal témata, která by byla tabu - a to jak ta, která se týkají osudu jednotlivého člověka, tak ta, která jsou spjata s veřejným životem. Spisovatelství pro něho bylo zápasem se zlem a krutostí světa, hledáním naděje pro člověka zlomeného utrpením a neštěstím. Psal o nejsoukromějších prožitcích a vždycky jim dokázal vtisknout překvapivě univerzální rozměr.

Gustaw Herling-Grudziński studoval polonistiku ve Varšavě, psal recenze o literatuře, po vypuknutí války pracoval v odboji. Při přechodu litevské hranice byl zatčen agenty NKVD a do ledna 1942 vězněn v koncentračním táboře u Archangelska. Po Stalinově amnestii pro polské vězně vstoupil do Andersovy armády, s níž doputoval z Persie až do Itálie. V Římě založil polský exilový měsíčník Kultura, jehož redakce později přesídlila do Paříže. Jeho tvorba byla v Polsku zakázána. Teprve po roce 1989 mohl vydávat své prózy v Polsku.

Knihu vydala Academia,
nakladatelství Akademie věd
v r. 2004, 344 stran

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012