Marta Marková Auf ins Wunderland (Vzhůru do zemi divů)

3-4 2007 Knihy česky
obálka čísla

Život Alice Rühle-Gerstel

Alice Gerstel se narodila v roce 1894 jako dítě německé židovské měšťanské rodiny v Praze. Nejdříve působila jako domácí učitelka v rodině Habsburků a potom přesídlila do Mnichova, kde se během studia filozofie seznámila se školou Alfreda Adlera a angažovala se jako individuální psycholožka. V roce 1922 se provdala za Ottu Rühle, spoluzakladatele Komunistické strany Německa, který se však distancoval od leninismu. Společně s ním založila nakladatelství Na druhém břehu (Am anderen Ufer) v Drážďanech, kde poskytla prostor důležitým publikacím z oboru sociálních věd. Současně se stala ústřední postavou levé intelektuální scény dvacátých a raných třicátých let. Po nástupu národního socialismu opustila Alice Rühle-Gerstel v roce 1932 Německo a odešla zpět do Prahy, kde byla po čtyři roky aktivně činná v německy mluvící levicové liberární skupině okolo listu Prager Tagblatt. V roce 1936 následovala svého muže do Mexika, aby se tam společně s ním na pozvání mexické vlády angažovala nejprve pedagogicky. V souvislosti s pobytem Trockého v Mexiku se zapletla do exilových sporů a stala se - aniž by sama byla přívrženkyní Trockého - důležitou postavou protistalinské levice. Alice Rühle-Gerstel přeložila četná důležitá díla z češtiny do španělštiny, v roce 1941 se stala honorární profesorkou na univerzitě Morelia v Mexiku. Bezprostředně po smrti svého muže zvolila v roce 1943 dobrovolnou smrt.

Život Alice Gerstel-Rühle je příkladem popisu a analýzy intelektuálního rozvoje raného 20. století ve střední Evropě a v Mexiku: její životní zastavení v Praze, Vídni, Mnichově, Drážďanech a konečně v Paříži a v Mexiku i její mnohostranná identita jako Rakušanky, Češky, Židovky, Němky a Mexičanky i jako feministky a individuální psycholožky odrážejí život této neobyčejné ženy.

Dr. Xenia Klepikov

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012