Alois Ambrůz Zhrzené povídky

3-4 2007 Knihy česky
obálka čísla

V knize Zhrzené povídky se autor zamýšlí nad staronovými národními problémy. Za cíl si vzal připomenout úkoly, před kterými národ stojí. Tyto úkoly čekají na řešení. Kdo je vyřeší, kdo je má vyřešit? Národ jako celek. Vytvořením veřejného mínění. Účinným tlakem na vládnoucí vrstvu. Donutit ji ustoupit od nicotných mezistranických třenic, přistoupit k řešení problémů, které národ mučí a černí. Zastavit vymírání národa. Zastavit únik mladé generace do zahraničí vytvořením zdravé pracovní příležitosti doma. Zamezit unikání investičního fondu ven ze země. Odstranit stav, který nutí dívčí dorost hledat obživu v prostituci. Donutit ministry k předložení veřejnosti listu krátkodobých a dlouhodobých úkolů, které povedou k rozvoji, za jejichž splnění jsou ministři osobně odpovědni. Například jaký program má ministr zemědělství? Jaký ministr průmyslu? Žádný? V tom případě je čas vyklidit pozice.

A my, lid ovládaný? Ptejme se, jako se ptal Kennedy: Nikoliv co já chci, aby národ mi zajistil, ale co já dávám národu. V nesobecké práci je úspěch národní budoucnosti.

V neposlední řadě je cílem autora přispět české literatuře, pomoci jí galvanizovat čtenáře, veřejnost. Abychom si uvědomili, jaké kulturní bohatství národ svým lidem skýtá. Jak mnoho je v sázce.

Helena Karasová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012