Zahraniční účastníci XIV. Sletu

11-12 2006 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ne nadarmo mají sokolské slety v názvu "všesokolský". Letos přijeli cvičenci a hosté téměř ze všech sokolských organizací z celého světa. Díky nové koncepci se slet otevřel mnoha zahraničním účastníkům i z nesokolských organizací a stal se svátkem pro cvičící i hosty.

Celkem přijelo ze zahraničí na XIV. Slet asi 1360 cvičenek a cvičenců, z toho 1060 sokolských. Příslušeli do Sokola na Slovensku, do Sokola Australského, Sokola Kanadského, Sokola Amerického, Česko-Amerického dělnického Sokola, Slovenského Sokola v USA, Sokola Paříž, Sokola Švýcarského, Sokola Rakouského, Sokola Mnichov, Sokola Göeteborg, Sokola Srbsko, Sokola Slovinsko, Svazu sokolských jednot Polsko, Sokola Lužické Srbsko, AD Blume Canaria (člena SSS). Z nesokolských organizací to byli přátelé z tělocvičných organizací v Brazílii, Bulharsku, Dánsku, na Kanárských ostrovech, v Portugalsku, Rakousku, Rumunsku a Španělsku.

ČOS samozřejmě nezapomněla pozvat na slet řadu čestných hostů, představitelů organizací, jichž je členem, nebo s nimiž spolupracuje z Dánska, Brazílie, Německa, Islandu, Skotska aj. Množí z nich si nenechali ujít účast ve slavnostním průvodu Prahou, příp. vystoupit na přehlídce menších skupin na hřišti v Tyršově domě. Byly to skupiny z Kanárských ostrovů, Španělska, Portugalska, Rakouska, Dánska.

Slet byl také příležitostí k různým setkáním, výletům apod. 4. července se uskutečnilo v Tyršově domě setkání starosty ČOS br. Bernarda s představiteli zahraničních delegací za přítomnosti starosty ASS br. Leblocha. Příznivý ohlas měl také výlet zahraničních účastníků do Tyršova rodiště v Děčíně, či závěrečné společenské setkání v Tyršově domě.

XIV. všesokolský slet se stal téměř mezinárodním festivalem, získal mnoho zahraničních obdivovatelů a my se můžeme těšit, že na příští XV. Slet přivítáme v roce 2012 ještě větší počet cvičenek a cvičenců nejen ze sokolských, ale i nesokolských partnerských organizací z celého světa.

Nové pamětní kameny.

Trvalou památkou na XIV. Slet se stala na vnější stěně tělocvičny Tyršova domu nová skupina sedmi kamenů, přivezených k 80. výročí Tyršova domu. Slavnostní odhalení se konalo 6. července dopoledne jako vyvrcholení Expedice kameny a současně jako poslední ze 14 sletových turistických setkání. Podobně jako základní kameny Tyršova domu snesené v roce 1923, byly slavnostně odhaleny starostou ČOS br. Bernardem za zvuku fanfár sletového pochodu V Nový život kameny nové z Řípu, Radhoště, Lysé Hory, Kriváně, Triglavu (Slovinsko), Černigu (býv. Podkarpatská Rus) a sedmý kámen z místa skonu Miroslava Tyrše z rakouského Oetzu (Tyrolsko).

Čerpáno z čís. 8-9/06 čas. Sokol

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012