Evropská unie pomáhá azylantům v České republice

11-12 2006 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Od července do konce roku 2006 realizuje nezisková organizace Poradna pro integraci (PPI) projekty s názvem "Integrace azylantů na trh práce v ČR", "Právní asistence pro azylanty" a "Provoz Komunitního multikulturního centra v Ústí nad Labem", které jsou spolufinancovány EU a státním rozpočtem ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu (ERF).

Cizinci s uděleným azylem na území ČR se potýkají s mnoha úskalími při začlenění do nového prostředí, zejména při orientaci v sociálním systému a vstupu na trh práce. Projekty Evropského uprchlického fondu mají odstranit rozdíly mezi většinovou společností a právě cizinci, kteří v ČR získali azyl.

Projekt "Integrace azylantů na trh práce v ČR" je zaměřen na poskytnutí pomoci při orientaci v podmínkách trhu práce v ČR, techniky na podporu zvýšení schopností sebehodnocení a hledání pracovního uplatnění. Pracovníci PPI poskytují individuální konzultace, ve kterých seznamují azylanty s pracovněprávními vztahy, hovoří o reálných možnostech jejich pracovního uplatnění, jakým způsobem mají hledat zaměstnání, jak mají postupovat při jednání na úřadu práce. Program ERF poskytuje také kurzy českého jazyka a PC.

Pracovníci PPI v současné době úspěšně dokončují podobný projekt, který je také zaměřen na zaměstnávání cizinců, ale pouze na území Prahy. Nese název "Integrace azylantů a cizinců na pracovní trh v hl. m. Praze" a je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Kromě jiných aktivit tohoto programu byly klientům nabídnuty tréninkové kurzy, jejichž cílem bylo zlepšit jejich dovednosti a schopnosti, které jsou nutné pro aktivní a úspěšné vyhledávání pracovních příležitostí a pro přizpůsobení se místním požadavkům trhu práce. Projekt trvá od září předchozího roku a končí k poslednímu listopadu.

Název dalšího projektu ERF "Právní asistence pro azylanty" napovídá, že jeho cílem je zejména právní pomoc klientům PPI. Obsahem této pomoci je informování o českém sociálním a právním řádu, individuální poradenství v závislosti na konkrétní potřebě a situaci klienta, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání, komunikace s úřady včetně doprovodů. Právník PPI azylantům pomáhá řešit právní problémy, se kterými se v nové společnosti setkávají, zejména slučování rodin, zastupování klientů, jsou-li porušována jejich práva, poskytuje konzultace a doprovod při žádání o české občanství.

Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem (KMC) centrum slouží především k vzájemnému setkávání se cizinců žijících v Ústí nad Labem a blízkém okolí, konání aktivit jednotlivých komunit (afghánská, africká, arménská, běloruská, ukrajinská, bosenská, čečenská atd.), akcí pro děti, výuce ČJ a PC, představování odlišných kultur, zvyků a tradic pro širokou veřejnost. Důraz je kladen také na vytvoření a obohacování informačního zázemí v KMC (knihovna, čítárna, zprostředkování informací prostřednictvím internetu, televize, satelitu a novin v různých jazycích a z různých zemí atd.).

PPI poskytuje své služby ve třech komunitních multikulturních centrech, a to v Praze (Senovážná 2, tel.: 224 216 758, ppi@iol.cz, www.p-p-i.cz), Ústí nad Labem (Horova 6, tel.: 475 216 536, ppiu@iol.cz) a Brně (Malinovského náměstí 4, tel.: 542 216 787, brno@p-p-i.cz). Poradenská činnost a zmíněné kurzy probíhají bezplatně nejen na uvedených kontaktních místech, ale také v terénu, tzn. v integračních azylových střediscích nebo v bydlištích klientů.

Šárka Husáková, PPI

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012