Akademické gymnázium 1556-2006 v Praze 1, Štěpánská 22, slaví

11-12 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Gymnázium založili jezuité, těm patřilo až do roku 1773, kdy byl řád na území rakouské monarchie zrušen. Od jeho vzniku v polovině 16. století na něm působila řada vynikajících učitelů, kteří vychovali stovky studentů. V 18. století byl na AG poprvé vyučován nepovinně český jazyk. Na gymnáziu učila řada významných buditelů a mezi žáky najdeme četné představitele české vědy a kultury. V 19. století tam jako prví v zemi složilo maturitní zkoušku několik dívek externistek.

Láskyplný vztah a úctu k tradicím starobylého AG jak současných, tak minulých kantorů a žáků vzletně vyjádřila prof. Z. Tvrdoňová v závěrečném projevu. Doufám, že její slova budete číst se stejným dojetím, s jakým ho vyslechli účastníci slavnostního shromáždění v zrcadlové síni Klementina dne 13. října 2006, kdy škola od svého založení slavila téměř 300 let.

M. T. (Cicero):

Historia est testis temporum
Lux veritatis
Vita memoriae"
Historie je svědectvím času,
světlo pravdy,
život paměti.

Vá?ení hosté, vá?ené kolegyni, kolegové, vá?ení poátelé, studenti, naše Akademické gymnázium dopsalo dnešním dnem 450. stránku své historie.

Vrátíme-li se k položení jejích základních stavebních kamenů, tane nám na mysli především motiv času. Čas, neuchopitelný, prosýpá se naší dlaní jako pouštní písek? chvíle, dny, jež, zdá se, jen sotva stačíme dychtivě dohánět. A přesto zjišťujeme, že jakýmsi způsobem vstupují naše osobní prchavé životy do pevných kontur trvalých dějů - jež pak nazýváme historií, tradicí.

Listujeme-li stránkami života našeho staroslavného gymnázia, ujistíme se, že historie je i současnost a že tradice přesahuje naši přítomnost, jsou-li napsána v jeho paměti jména, jež vyslovujeme s láskou, úctou - i hrdostí.

Snad tedy i příštím generacím bude znít stejně vroucně Tylovo:

A to je ta krásná země,
země česká, domov můj?
s rozechvěním, pokorou i vírou budou naslouchat melodiím Mé vlasti?

A budou se ztotožňovat s Čapkovou vizí bezkonfliktního světa doktora Galéna či s myšlenkou, že v každém člověku je něco dobrého a že všem nám je zapotřebí především velké lásky.

Zvláštností naší tradice je skutečnost, že Akademické gymnázium má komunity svých absolventů nejen v mnoha zemích, ale na všech kontinentech: New York, Calgary, Portland, Brusel, Sydney, Londýn? Všude tam prosluli v nejrůznějších oborech a oblastech lidské činnosti a snad tím i proslavili naši malou zemi, svou vlast. Bojovali v Pacifiku, v řadách vojsk zahraniční armády se vraceli z Londýna. Ti šťastnější.

Vracejí se ve svých dopisech a vzpomínkách ke "své Akademii" s vděčností. Do svých školních škamen, kde jim myšlenky od učených disputací utíkaly za studentskými láskami, kde snili své mladé ideály. K smutnému pomaturitnímu "adieu" - aniž tušili, že se možná vidí naposled? Ale vracejí se rovněž ke svým pedagogům, kteří je moudře přivedli až k prahu jejich vlastního objevování, postavili je na vlastní startovní profesní dráhu. Nesou si s sebou životem i kus jejich osobnosti, jejich duše i srdce. Kantorské srdce je myslím odlišné od jiných, i když je to medicínsky neidentifikovatelné: Je bohaté, žije totiž radostmi i smutky všech párů studentských očí - a nikdy není osamocené, i když se stále rozdává. Rozdává se totiž dobrovolně a s láskou.

Tak tedy naše jubilující Akademie, mnoha epitet ornans jsi zdobena a slavena, Tví absolventi si možná právě v tuto chvíli na mnoha místech připíjejí na Tvé humanitní ideály a na přátelství, které překlenulo čas i oceány, oním studentským VIVAT ACADEMIA
VIVAT PROFESSORES!

My všichni dnes začínáme psát 451. stranu Tvé - doufejme - stejně slavné historie. Kéž všichni budoucí - stejně jako my - cítí jako "života dar" účastnit se jí. A dny či léta zde prožitá nechť považují za šťastné období svého života a předávají dál poselství Tvého mládí.

Našim čtenářům přeje krásné Vánoce a pěkný nový rok PhDr. Jana Volfová, emeritní členka profesorského sboru AG

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012