O socialistech

11-12 2006 Ostatní česky
obálka čísla

"Není podle socialistů ideálem státu jakási obrovská nestvůra, která pohltí každou osobní činnost, každou osobitost, každou myšlenku a která bude říditi všechno a dělati všechno?

Jakési kněžské tyranství je v hloubi těch omezených srdcí: "Nutno vše upraviti, předělati a zbudovati znovu na jiných základech" atd. Zdá se mi, že člověk je nyní fanatičtější než kdy jindy, ale sebou; neopěvuje nic jiného a v té myšlence, která přeskakuje hvězdy, pádí prostorem a houká na nekonečno, jak by řekl Montaigne, nenalézá nic většího než právě tu bídu života, od níž se myšlenka ustavičně snaží oprostiti."

Gustave Flaubert, (1821-1880)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012