Jiří Černý - Malé dějiny lingvistiky

11-12 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Cílem Malých dějin lingvistiky je podat zájemcům základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti. Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších lingvistických oborů, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, sémantika nebo obecná lingvistika. Kromě toho, že kniha je lingvistickou učebnicí, je také průvodcem dějinami lidského zápasu o pochopení smyslu primárního komunikačního prostředku člověka - jazyka, v jeho psané i mluvené formě, od prvního zápisu mluveného slova, přes vytvoření první gramatiky, po filozofické zkoumání smyslu lidské řeči.

Publikace je určena jak odborníkům, tak studentům filologie, sémiotiky, sociální komunikace apod.

-hk-

Vydalo nakladatelství PORTÁL.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012