Neil Rees - Prezident Beneš v Anglii

11-12 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Československá vláda v exilu v Londýně a v Buckinghamském hrabství za druhé světové války

Neil Reese vydal nedávno pozoruhodnou knížku fotografických vzpomínek na pobyt Edvarda Beneše v Buckinghamském hrabství v Anglii, jehož vesničky se staly v letech 1940 - 1945 útočištěm prezidenta i jeho spolupracovníků: Aston Abbotts, kde sídlil prezident, Wingrave, kde bydleli úředníci jeho soukromé kanceláře, Adddington, působiště štábu jeho zpravodajské služby a Hockleffe, kam se nastěhovaly radiové stanice vojenské rozvědky. Autor, pamětník, již jako dítě navštěvoval příbuzné v Buckinghamském hrabství a po letech se rozpomněl na autobusovou zastávku, kterou E. Beneš za války věnoval vesnicím Aston Abbots a Wingrave. Osud ho po listopadu 1989 zavál do Prahy a zasunutá vzpomínka z dětství přiměla sesbírat doma i v Čechách řadu podrobností z pobytu československého prezidenta a čs. exilové vlády v Aston Abbotts a Anglii, vyzpovídat žijící pamětníky. Vzpomínky doplnil fotografiemi z Buckinghamského hrabství vybraných z pražských archivů i snímky od pamětníků.

Kniha přináší 136 fotografií doprovázených krátkým textem. Publikace vyšla poprvé v Anglii v roce 2005 a díky zájmu a úsilí Společnosti Edvarda Beneše byla přeložena do češtiny Lukášem Richtrem. Prezentace publikace se konala za podpory Sdružení československých zahraničních letců a Československé obce legionářské dne 10. května letošního roku v Senátu Parlamentu České republiky pod patronací oddělení pro kulturní styky a krajany.

Úvod ke knížce, Edvard Beneš - Československý a evropský politik, pochází z pera prof. Věry Olivové, předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše v Praze. Na snímcích se objevují vedle Edvarda Beneše známé české, slovenské i britské osobnosti, zachycené při politických jednáních, ale i ve chvilkách odpočinku: Jan Masaryk, Rex Leeper, Hugh Dalton, Bruce Lockhart, královna Alžběta (1900 - 2002), Hana Benešová, Jan Stránský, Hubert Ripka, Edvard Outrata, Jan Šrámek, Ján Lichner, Ján Bečko, František Němec, Sergej Ján Ingr, Ladislav Feierabend, Rudolf Viest, Juraj Slávik, Leopold Matouš, Jaromír Smutný, Oldřich Španiel, Eduard Táborský, František Moravec, Antonín Hasal, Ján Ursíny aj.

Zajímavá je fotografie Winstona Churchilla při přehlídce československého vojska, záběr posezení E. Beneše u čaje s Churchillovými a záběr ze setkání československých a britských vojáků v Aston Abbotts.

Nechybí ani fotografie zámečku Chequers, vojenského stanu Winstona Churchilla, nedaleko Aston Abbotts, sídla čs. rozvědky Addington House, Chickeley Hall - "STS" 46, střediska, kde se konal v letech 1942 - 1943 výcvik čs. parašutistů. Snímky připomínají přípravu operace Anthropoid, atentátu na R. Heydricha.

Pozornost je věnována také britské civilní obraně - domobraně - Home Guard i Strážnímu oddílu v Aston Abbotts a jejich členům. Autor zařazuje i vojenskou mapu Aston Abbotts, adresy československé exilové vlády v Londýně v letech 1938 - 1945, český plán Londýna apod.

Autor nezapomněl ani na čs. filmaře Otto Hellera a Ericha Auerbacha, kteří působili ve Velké Británii v blízkosti prezidenta. Mapuje i divadelní vystoupení a zábavné představení, které tehdy připravili členové strážního oddílu.

Nalezneme tu i rozmanité fotografie domů a jejich bran, cesty, orientační cedule, razítka, medaile, znak Buckinghamského panství, ale i prezidentovu knihovnu, pracovnu a pracovní stůl v Aston Abbots, úřad prezidenta v Londýně, záběry z prezidentské kanceláře a sídlo části československé vlády v Londýně. Z pestré palety záběrů od vánočních přání až po vojenské odznaky zaujme školní glóbus, kteří manželé Benešovi věnovali ředitelce školy v Aston Abbotts a tělocvičné nářadí, věnované prezidentem místní škole a které se dodnes zachovalo na dětském hřišti. Celá stránka je věnována autobusové zastávce, kterou financoval E. Beneš.

Několik fotografií zachycuje příbuzné a personál rodiny Edvarda Beneše. Knížku doplňuje i série snímků potomků prezidenta T. G. Masaryka.

Publikaci uzavírají záběry z odjezdu prezidenta a jeho spolupracovníků z Aston Abbotts a z Anglie v březnu 1945.

Pamětníci, ale nejen oni, určitě ocení útlou knížku, která svými fotografiemi a texty umocňuje atmosféru oné pohnuté válečné doby.

Olga Bezděková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012