Čeština v zahraničí XII.

11-12 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

Homonyma jsou slova stejně znějící, ale odlišného významu.

Například bez ve významu mínus a bez (šeřík).

Homonyma jsou však také slova, která se stejně vyslovují, ale odlišně píší: kůra (stromová) a kúra (léčebná), oběd (jídlo) a objet (jet kolem).

Dělíme je tedy na homonyma úplná, která se shodují i gramaticky: kolej (železniční) a kolej (vysokoškolská), homonyma tvarová (částečná), kdy mohou být podstatným jménem (nos ve významu "frňák") nebo slovesným tvarem od slovesa nositi, lež (nepravda) nebo "ani se nehni", a homonyma nepravá které se shodují jen v grafické podobě, zvukově jsou odlišná, panický od slova "panic", nebo "panycký" od slova "panika".

Sem patří i slova lišící se jen délkou samohlásky, např. salát (zeleninový) a sálat (horkem). Sem patří i slova lišící se jen délkou samohlásky, např. salát (zeleninový) a sálat (horkem).

Pro cizince učící se česky jsou zajímavá i homonyma na základě délky hlásek nebo diakritiky, které ve svém jazyce neznají: rada/ráda/řada nebo plast/plást/plášť.

Existují i homonyma dvojslovná, let let ve smyslu "úprk roků". Pro češtinu v zahraničním kontextu jsou zajímavá slova, která stejně znějí ve dvou nebo více jazycích.

Začněme bratrskou slovenštinou: len (jen) - česky rostlina.

Naproti tomu má české slovo strop v holandštině významů několik: oprátka, oko na zvěř, nákrčník, ztráta (finanční), smůla, darebák.

Slovo stůl znamená v ruštině, angličtině a holandštině židli (stoel, stool) a konečně v obou posledně jmenovaných jazycích i stolici ve smyslu vyměšování.

České slovo lak je v holandštině "hloupost" či "pomluva", v angličtině stejně znějící luck znamená "štěstí".

Rok v češtině je časové údobí, zatímco v holandštině je to "sukně" a v angličtině "skála" (rock).

Český den je v Holandsku "borovice" a v angličtině "pelech".

A konečně český kat, tedy ten, kdo popravuje, je v holandštině "kočka" a v angličtině sloveso "krájet" (cut).

S holandštinou máme společné aspoň jedno slovo se stejným významem, výraz koupě (ve smyslu "výhodná") se řekne holandsky stejně, ale píše se jinak (koopje).

Když jsem se začala učit holandsky, slyšela jsem často slovní spojení "kom maar", což znamená "pojď sem". Připomínalo mi to hodně český bodavý hmyz, čemuž se zas divili Holanďani: "Komárům mi spíš říkáme jdi pryč !" Komára nazývají mug, což tedy ale není naše moucha (kterou bych si v tomto případě asi vybrala).

A na závěr ještě jedno humorné " holandské nedorozumění". Vzpomínáte si na Obvodní podnik bytového hospodářství, čili foneticky ópébéhá?

Když jsem svým přátelům vykládala, že maminka má v Praze problémy s "ópébéhá", dívali se dost nedůvěřivě.

Holandsky totiž openBH znamená "rozepnutá podprsenka"...

Mgr. M. Swinkels-Nováková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012