Generální konzulát České republiky v Chicagu - V Chicagu zahájena výstava fotografií sochaře Emanuela Kodeta

11-12 2006 Aktuality česky
obálka čísla

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii byla 17. listopadu 2006 v legendární chicagské restauraci "Klas" zahájena výstava fotografií "Umělec a jeho model - pohled do ateliéru sochaře Emanuela Kodeta". Výstava prezentující přes 20 černobílých fotografií z umělcova ateliéru byla uspořádána GK Chicago ve spolupráci s Kodetovými dědici a bývalou GK v Los Angeles Gitou Fuchsovou. Památkově chráněná budova historické českoamerické restaurace "Klas," založené na českém předměstí Cicero v roce 1922, byla pořadateli vybrána jako ideální prostor k vystavení unikátní série dobových portrétů sochařových modelů, které vznikaly v letech 1910 - 1930. Kodetovy fotografie původně vznikaly jako pouhé pomůcky k tvorbě soch. Slovy Anny Fárové v katalogu k výstavě se však Kodetovy portréty "svou kvalitou? vymkly ze vší zamýšlené služebnosti a staly se někdy bezděčně a občas záměrně samostatnými díly."

Výstavu slavnostně zahájil generální konzul ČR v Chicagu Marek Skolil. Ve svém projevu před zhruba stovkou návštěvníků připomněl 17 let svobodné ČR, originalitu sochařových fotografií a uměleckou tradici rodiny Kodetových (malíř Kristián a herec Jiří). Ocenil skutečnost, že se výstava mohla uskutečnit právě "v historickém Klasu, který je tradičním centrem života chicagské česko-americké komunity."

Restauraci zhruba v době vzniku fotografií navštěvoval nejen český starosta Chicaga Antonín Čermák, ale také prezidenti Masaryk a Beneš a údajně byla i oblíbeným místem Al Caponeho.

Hudební doprovod vernisáže zajistila oblíbená místní rocková skupina C.I.A. ("Czechs in America"¨), při pohoštění nechyběly ani tradiční české lahůdky a plzeňské pivo.

Bořek Lizec, PhD, chicago@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/chicago

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012