Hledám data pro rodokmen jména Wolf

9 2006 Dějiny česky
obálka čísla

Podle ústního podání mého otce odešla někdy před koncem 19tého století z Želechovic nad Dřevnicí u Zlína na Moravě do Ameriky celá rodina Wolfových. Nevíme však přesně kdy a kam. Ve vlasti zůstal zřejmě jeden z nejmladších, Karel Wolf, narozený 9. 10. 1859, který byl ke konci života redaktorem Lidových novin v Brně. Zemřel těsně před druhou světovou válkou 25. 2. 1939. Měl syna, ing. Jana Wolfa, narozeného roku 1903, který vystudoval v Brně chemii. Po skončení studia se přestěhoval do Prahy, kde se oženil a měl 2 syny. Já, ing. Milan Wolf (1936) mám 2 dcery a můj bratr Ivan (1938) žádné dítě, proto jméno Wolf po naší smrti v naší větvi rodokmenu skončí. O žádných příbuzných tohoto jména ve vlasti nevíme (i když Karel měl celkem 5 strýců, ale nevím, jestli někteří z nich nezemřeli jako děti nebo jestli také neodešli do světa). S emigranty v Americe byl kontakt zřejmě ztracen někdy po první světové válce. Zachovaly se mně pouze dva dopisy poslané mému dědovi Karlovi Wolfovi, oba z Chicaga a oba z 1. srpna 1919, jeden od Arnošta (Ernest) Wolfa, druhý od Josefa Wolfa. Oba byli bratři mého dědy, Karla Wolfa. Josef se narodil 23. 6. 1857, měl několik dětí (dcer i snad synů), Arnošt se narodil 11. 7. 1870, měl manželku Julii, dceru Jessii a syna Roberta. Data narození případně úmrtí těchto příbuzných však neznám, stejně tak ani neznám, kdo další a také hlavně kdy do Ameriky odešel.

Chci se pokusit sestavit úplnější rodokmen tohoto jména. Vím o tom, že otec těchto bratrů byl Jan Wolf (narozený 3. 5. 1822) a byl kovářem v Želechovicích a jeho otec Karel Wolf (narozený v roce 1796) byl jirchářem v Lipníku.

Prosím toho, který je z této rodiny Wolfů nebo má nějaké zprávy o této rodině, dejte mně vědět do administrace tohoto časopisu, abych mohl rodokmen doplnit a Vám ho pak zaslat.

Děkuji. Ing. Milan Wolf Praha

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012