Hanspaulka

4 2006 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Neznáte Degnici ? Ani Dehnice ? Jestli že nikoli, nezoufejte, ale přečtěte si knížečku připravenou Danielou Houškovou a vydanou nakladatelstvím Unicornis minulého roku obsahující historii, vzpomínky a zajímavosti o Hanspaulce. Litovat nebudete. Dočtete se, že Degnice a později Dehnice bylo původní jméno pozdější pražské čtvrti Dejvic, a že to kdysi byla ves ležící na svazích pod Horní Šárkou, a že první písemná zpráva o ní pochází z roku 1088, což je úctyhodný letopočet, a to v zakládající listině vyšehradské kapituly jako donace krále Vratislava II. To nemáte, milí zlatí, to nemáte ponětí, kolik Dejvičáků se rozuteklo po zeměkouli. Jako poměrně protřelý světoběžník jsem na ně narazil tu i onde, v Curychu, v Edmontonu v Kanadě, v New Yorku, v Chicagu, v San Francisku, na Hawaii, v Londýně, a samozřejmě v naší staré dobré Australii. Připusťme, že mezi ně musíme započítat i Bubenečáky - prostě všechna česky hovořící individua z bývalé Prahy XIX, nyní ovšem z Prahy 6. Kdo je z Dejvic, nemůže neznat Hanspaupku - moderní vilovou čtvrť zakončenou ultramoderní částí zvanou Baba. Na kopci Baba se tyčí již drahně let všem Pražanům dobře známá rozestavba, kterou nikdy nikdo nedostavěl, protože pověra praví, že kdo se o to pokusí, se zlou se potáže. A rozestavba Baba už tam trčí dobrých dvěstě ne-li třista let... Dejvičáci, a nejen Dejvičáci, mívají za to, že Hanspaulka nese své jméno po někdejším majiteli místního pozoruhodného zámečku Hans Paulovi. Chyba lávky, poučuje nás ona knížečka Daniely Houškové. Jeho celé jméno bylo Hans Paul Hippmann, a zámeček, jím pak upravený, on už odkoupil od předešlého majitele se sídlem na Hradčanech. Jsme dále poučeni, že na Hanspaulce se kdysi rozprostíraly rozsáhl é vinice, a to od dob Karla IV. až do panování Marie Terezie. Tehdy oblehlo Prahu francouzské vojsko a vinice poničilo. Nicméně - a to jsem ani já jako bývalý Hanspaulák netušil - až dodnes jsou tam věrně zachovány tři či dokonce čtyři kapličky, kam se prý chodívali před prací modlit dělníci z vinic. A spousta dnešních hanspaulských ulic prý právě nese jména oněch bývalých vinic jako Na viničných horách, Fetrovská, Na Kodymce, Na Zavadilce, Na Perníkářce, Neherovská a mnoho jiných.

Ve dvacátých létech minulého století tam prý ještě mezi rozlehlými pískovnami - a ještě dnes je hlavní hanspaulskou ulicí ulice Na Pískách - tábořili cikáni. Ti po Praze prováděli klempířské zakázky až do dob první republiky, kdy se Hanspaulka konečně proměnila v onu výstavnou a moderní dejvickou čtvrť. Ale kromě oné a staviteli obávané Baby je na Hanspaulce zachována i jiná stará pozoruhodnost. Kostelík svatého Matěje, přímo nad šáreckým údolím, kde se konávala slavná a Pražany hojně navštěvovaná Matějská pouť, dokud nebyla přeložena jinam. Farní kostel sv.Matěje je malá a pěkná stavba barokní, stojící malebně na vrchu nad půvabným údolím Šáreckým, praví knížka naší informace. U svatého Matěje, když se slunko zasměje, na pouti je hezkých děvčat, jak když máku naseje - a to se zpívá dodnes. I to se dovídáme, že svatý Matěj, česky Bohdan, byl jedním z učedníků Kristových. Kolem matějského kostelíku se dodnes zachoval starobylý hřbitov. A nakonec snad ještě zbývá dodat, že v blízkosti toho kostelíka se také narodil jeden z nejproslavenějších českých hudebníků Mysliveček, v Itálii známý pod honosným jménem Il divino Bohemo.

A to budiž též těžko překonatelným trumfem nás Dejvičáků zvyklých na úsměšky obyvatel historických částí Prahy. Takže, drazí Dejvičáci, Vy doma i Vy po světě roztoulaní, všeho zanechte, pravím, pořiďte si onen drahokam, knížečku Hanspaulka, a začtěte se do ní. Pak bezpochyby vypnete hruď ještě výrazněji a necháte se slyšet - jsem Dejvičák, o kdo že je víc ?

Bořek Šindler, Sydney, Austrálie.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012