Důležitá adresa: www.cesky-dialog.net

3 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Že je to naše internetová adresa, jak doufáme, mnozí víte. Ale neškodí občas připomenout těm, kdo používají internet, že právě na této adrese nás najdou.

Proč byste se na internetové stránky Českého dialogu měli občas podívat, když zveřejněná čísla našeho časopisu jsou zde vždy zhruba o dva měsíce pozadu? Zejména proto, že zde najdete uložena archivní čísla Českého dialogu (od roku 2001) a můžete si tak přečíst články z těch čísel nebo ročníků, které vám chybí. (Na hlavní stránce vlevo zvolte záložku Archiv). Nebo si snadno najít chronologicky uspořádané všechny články, které se vztahují k jednomu tématu (osobě), a které jsme v průběhu let zveřejnili (zvolte záložku Vyhledávání). Například při zadání jména Jan Antonín Baťa se vám objeví hned 7 článků, při zadání Jan Masaryk dokonce 17!

Co dalšího naše stránky nabízejí?

Jsou zde základní informace o Mezinárodním českém klubu, a také jeho program na nejbližší měsíce. Dokonce si můžete i vytisknout přihlášku do klubu a vyplněnou nám ji poslat. Tu najdete hned na konci zmíněného programu. Pro ty, kdo dosud příliš o činnosti klubu neslyšeli, je zde i přehled minulých akcí pro lepší představu o tom, čím se v klubu zabýváme.

Všichni, kdo by měli zájem prostřednictvím Českého dialogu nabídnout služby či zboží své firmy, upozornit na zajímavou událost nebo chtěli jinak podpořit Český dialog, najdou informace o možnostech inzerce a sponzorování v záložce Pro vás na hlavní stránce.

Jsou zde také odkazy na spřátelené instituce, zabývající se podobnou tematikou nebo s námi jinak spolupracující, takže se kliknutím na jejich internetovou adresu můžete více dozvědět i o nich.

A v neposlední řadě sledujte v záhlaví našich stránek i aktuální upozornění na zajímavé knihy, jejichž koupí nás můžete podpořit, či na důležité události týkající se Českého dialogu i MČK, případně si zde můžete přečíst důležité příspěvky šéfredaktorky na téma Češi ve světě, přednesené při různých příležitostech.

Čísla, která nás nedávno potěšila

Naše internetové stránky jsou pro ledaskoho zřejmě docela zajímavé, jak jsme s potěšením nedávno zjistili zpracováním malé statistiky jejich sledovanosti. Propagací našeho časopisu prostřednictvím letáčků, inzerátů ve spřátelených médiích (většinou výměnou za jejich inzerci či jiné služby, finance na placenou inzerci nemáme) a dalším upozorňováním na existenci Českého dialogu doma i v zahraničí se nám podařilo za dva a půl roku, po kterou sledovanost stránek zaznamenáváme, dosáhnout slušného úspěchu. Podívejte se s námi. Těch více než 2000 lidí, kteří se letos v lednu podívali na naše internetové stránky, nás velmi potěšilo.

Doufáme, že toto číslo stále poroste - a že i ti čtenáři, kteří nás odebírají v tištěné podobě, si zde najdou něco zajímavého (a odebírat tištěný Český dialog, který má oproti tomu internetovému přeci jen aktuálnější obsah zpestřený obrázky i dalšími prvky, nepřestanou). Naopak bychom velmi potřebovali, aby nám právě tyto pěkně udělané internetové stránky přinesly i nové čtenáře a odběratele. Doporučte proto prosím naši internetovou adresu www.cesky-dialog.net i vašim přátelům a známým, kteří Český dialog ještě neznají.

Vaše redakce

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012