Vážení přátelé, Členové MČK a Čtenáři Českého dialogu

3 2006 MČK česky
obálka čísla

Dostali jsme pozvánku na dnešní setkání, které se uskutečňuje k patnáctiletém trvání ČD a desetiletém výročí MČK. Řada z Vás cestuje z dalekých končin, abyste nasáli atmosféru Prahy i naší země, abyste sami popovídali o životě i způsobu žití v nejrůznějších koutech země. Za tato setkání patř í dík neúnavným organizátorkám Evě Střížovské a Jiřince Hanzlové, v posledních letech tým výborně doplňuje Ing. Martina Fialková.

Omlouváme se touto formou, termíny setkání nám kolidují s vedením našeho dětského výtvarného kroužku, který oslavil v loňském roce čtyřicet let nepřetržité činnosti.

Chtěli jsme poděkovat stálicím a přátelům klubu jako jsou na př. Jana Koubková, Zdeněk Kořínek, Josef Fousek a pod. za podporu a nezištnou pomoc. Nás vlastně do klubu v jeho počátcích přivedl právě Zdeněk Kořínek, tehdy jsme připravili výstavu dětských prací, tak jako je představujeme při tématických zájezdech do zahraničí. Chtěli bychom poděkovat za za mediální pomoc kroužku, který má název po své vedoucí ,,Zdeňka". Protože jsme se přihlásili k myšlenkám UNESCO, je kroužek veden jako výtvarný kroužek Zdeňka Klub UNESCO Kladno pod patronací Mezinárodního českého klubu. Takhle oficielně vystupujeme na našich i zahraničních výstav ách. V zahraničí nám práce většinou zahajuj í starostové měst, u nás příslušné Velvyslanectví, letos na podzim to byla na př. Paní Angela Sanchez vedoucí zastupitelského úřadu pro Vědu vzdělávání a školství. S kroužkem jsme byli rovněž pozváni na prohlídku Španělského velvyslanectví, kde nás osobně přijal i pan velvyslanec.

Řadu let jsme pomáhali aktivně i organizačně v Hnutí Na vlastních nohou, které vede paní Bela Jensen z Norska. Jsme spolu ze Středočeským krajem jedním z organizátorů a vyhlašovatelů mezinárodní výtvarné, literární a fotografické soutěže zaměřen é na Ekologii pod názvem ,,Kladenská Veverka", jedním z vyhlašovatelů i mediálních partnerů je Český dialog a mezinárodní český klub. Máte-li ve svém okolí děti a mládež ve věku od předškolního věku do 19 let, mohou se zúčastnit soutěže. Téma je jednoduché, vztah člověka k přírodě, termín odevzdání prací do 15. října 2006, je nutná přesná adresa /čitelně/, jméno, příjmení, věk, a označení stá- tu. V letošním ročníku nejvzdálenější zem í bylo Peru. Dlouho jsme nedostali práce z USA, Německa, Švýcarska, Kanady a pod. Nově přišly práce z Řecka. Obrázky, články, fotografie posílejte na adresu Českého dialogu.

Kroužek vede manželka Zdeňka Povondrová, já jsem malíř a grafik a tak při téhle činnosti dělám odbornou činnost. Ilustruji knihy, občas se setkáváte s mými kresbami i v Českém dialogu a kalendáři.

Věříme, že se s Vámi setkáme při jiné pěkné příležitosti. Přejeme hezký večer a těšíme se na shledání.

Zdeňka Povondrová a Přemysl Povondra
(kráceno)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012