ČSÚZ - Československý ústav zahraniční připravuje valnou hromadu

3 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Vedení Československého ústavu zahraničního svolává na 26. dubna letošního roku řádnou valnou hromadu svých členů. Věříme, že na ní zazní nové náměty na činnost ČSÚZ v příštích dvou letech, a že dá impuls ke zvýšení aktivity všech členů včetně správního výboru.

Dlouhodobá koncepce činnosti ČSÚZ, která je založena především na spolupráci s krajanskými školami, spolky a institucemi i aktivními jednotlivci, kteří udržují ve světě dobré jméno českého státu a šíří českou a slovenskou kulturu, zůstává nadále v platnosti, zdůrazňuje předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota. Od valné hromady očekáváme nové podněty a návrhy na jednotlivé akce, kterými se koncepce bude v příštím období naplňovat.

Správní výbor například rozhodl, že ČSÚZ bude dále podporovat a rozvíjet spolupráci českých škol ve Vídni a Chorvatsku s Gymnáziem v Brně a Filologickou fakultou v Olomouci. Jde o koncepční spolupráci při výuce jednotlivých předmětů, aby žáci krajanských škol v případě, že budou mít zájem pokračovat ve studiu na některé vyšší škole v ČR, na ní mohli úspěšně složit přijímací zkoušky. Jakými konkrétními formami se tato podpora uskuteční a hlavně kde na to získat finanční prostředky, to už jsou otázky, které by měli zodpovědět nejen volení funkcionáři ČSÚZ, ale i všichni členové právě na dubnové valné hromadě.

Z rozhodnutí správního výboru bude ČSÚZ dál pořizovat videotechniku s počítači a kopírovací přístroje či sportovní nářadí pro českou školu ve Vídni. V Chorvatsku chce podporovat umělecké kroužky ať už taneční, hudební, divadelní nebo výtvarné. Potřebné vybavení bude dále zajišťovat pro školky ve Vídni a Chorvatsku. Pokračovat chceme ve spolupráci s bohemisty na vysokých školách v různých zemích světa s cílem umožnit jim prohloubení znalostí českého jazyka a osobní poznání české kultury.

ČSÚZ má své partnery i na slovenských krajanských školách a školkách v chorvatském Iloku, kterým loni zaslal výtvarné potřeby v hodnotě cca 60 tisíc Kč.

Významnou součástí práce ČSÚZ je zprostředkování informací, tedy jakási metodologická pomoc pro krajanské spolky či školy, aby si udržely stálý kontakt s děním v kultuře a školství v ČR, ale stejně důležitá je materiální stránka. Bez dostatku finančních prostředků by tato spolupráce neměla potřebnou účinnost. Krajané potřebují knihy, CD, DVD, hudební nástroje, kostýmy, výtvarné pomůcky i to je třeba v rámci spolupráce poskytnout. Z běžných členských příspěvků by ČSÚZ zmíněné projekty ovšem realizovat nemohl, proto zejména hledání sponzorů zůstává jedním z hlavních úkolů pro všechny jeho členy. Valná hromada by proto měla být také impulsem k aktivizaci členů a funkcionářů.

Úkolem pro všechny bude získat nové členy ČSÚZ, které by zaujaly naplánované projekty a pomohli je sami realizovat. Každý místopředseda ČSÓZ by napříště měl dostat do gesce některý z projektů a organizačně ho zajistit.

Na všechny členy pak správní výbor apeluje, aby se s plánovanými projekty seznámili a uvážili, který z nich mohou pomoci zajistit finančně.

Až dosud se ČSÚZ podařilo zaznamenat nemálo úspěchů, o čemž svědčí například ocenění Medailí Jana Masaryka Cti a vděčnosti od Společnosti Jana Masaryka, Cenou ministra zahraničních věcí ČR Gratias Agit a Čestnou listinou z chorvatské Povelja Bjelovarsko-biogorské županie, která mu byla udělena v uplynulých dvou letech.

Věříme, že za další dvouleté období bude seznam úspěšně zakončených projektů ještě delší, než dosud.

-Hebr-

Československý ústav zahraniční Karmelitská 25, 118 31, Praha 1 E-mail: krajane@csuzkrajane.cz Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012