Poslední sbohem

9 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Tři měsíce po svých stých narozeninách zemřel neúnavný bojovník za spravedlnost Jaroslav Anděl. Náš časopis o něm již psal mnohokrát, snad alespoň připomínka, že až do svého konce neustával v pomoci obětem komunismu, což činil v kriminále, kam ho bolševici zavřeli, v emigraci i po "sametu" v Československu a následně v ČR. Vystupoval odvážně na veřejných shromážděních, kde měl možnost pronést své nekompromisní (vzhledem ke komunistickým zlo?in?m) názory a nutno říci, že jeho hlas zněl silně a jasně až do posledních dní (zúčastnil se aktivně ještě pár dní před svou smrtí protikomunsitického shromáždění na Václavském náměstí). Bohužel, lidé, jimž byl jeho bojovný hlas určen jsou hluší... Snad bude JUDr. Ing. Jaroslav Anděl alespoň dobrým vzorem pro své mladší následovníky.

Krajané v australské Canbeře se v červenci rozloučili hned se dvěma členy českého spolku a milými přáteli. S Jiřím Kačerem, bývalým hercem Národního divadla a divadla ABC a s Richardem Tauschkem, dlouholetým redaktorem časopisu Beseda.

Jiřího Kačera jako nadšeného mladého herce zasáhly události kolem komunistického puče v roce 1948 v pražském Divadle ABC, odkud se přemístil na druhý konec zeměkoule. Dobře věděl, že by v Československu při své temperamentní povaze a protikomunistickým názorům mohl čekat tak jenom vězení či uranové doly. Ještě předtím však stihl fascinovat diváky v Národním divadle v roli slavné shakespearovské tragédie. Po padesáti pěti letech mu v Sydney krajané spolu s Australany uspořádali milé překvapení: Pozvali ho jako čestného hosta na premiéru tohoto představení do sydneyské opery a připomenuli přítomným jeho herectví. V Austrálii se Jiří Kačer věnoval divadlu jenom ochotnicky, nicméně Československé ochotnické divadlo sehrálo v Austrálii velikou kulturní a vlasteneckou roli. Přestože se Jiří musel vzdát perspektivní herecké kariéry, nezatrpkl. Potkala jsem jej jako srdečného - i ve svých letech - velmi pohledného muže, který měl rád legraci a své přátele. Vyměňovali jsme si dopisy a on přispíval svými pěknými články i do časopisu Beseda, jehož redaktor Richard Tauschek je tím, který opustil řady svých krajanů záhy po Jiřím Kačerovi...

Richard byl důležitý muž, který pomáhal s výstavbou hlavního města Austrálie! Jako zeměměřič a projektant je podepsán pod všemi důležitými částmi nového města vybudovaného napůl cesty mezi Sydney a Melbourne, včetně originální architektonické stavby Parlamentu.

Léta pak v důchodu redigoval měsíčník Beseda.

Na oba pány mám i já hezkou osobní vzpomínku a je mi líto jejich odchodu...

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012