Mistr Jan Hus 1415 - 2005

9 2005 Kultura česky
obálka čísla

Výstava o Janu Husovi (Tereziánské křídlo Starého královského paláce na Pražském hradě - do 25. 9. 2005) nechce poučovat, jejím cílem je ukázat Mistrův život v chronologické posloupnosti. Stejně tak fakta a události, dávno již vymizelé k naší škodě z našich učebnic dějepisu i ze školních tříd. Na výstavě sledujeme krok za krokem Husovu životní pouť se všemi klíčovými událostmi, a to prostřednictvím řady listin v originálech či reprodukcích. Dobové artefakty činí expozici mnohem názornější a přístupnou snad každému. Značná část je zde věnována dějinám husovské tradice v dalších staletích, avšak v úzkém výběru z bohatého množství materiálu. Navíc ikonografie Jana Husa dokládá, jak se v závislosti na době představa o jeho podobě měnila, jak se v ní odrážely specifické prvky každého období. Celou kolekci doplňují nejdůležitější díla o samém Husovi, včetně prací zahraničních odborníků. Kromě starých rukopisů a nových titulů jsou vystaveny i velmi zajímavé tisky, např. kroniky. Je ponecháno zcela na každém, aby si udělal vlastní závěr, jak a čím přispěla osoba Husa a jeho doba k evropským duchovním dějinám, do pomyslné pokladnice evropské kultury.

Expozice o Mistru Janu Husovi současně zahajuje řetěz akcí, které postupně proběhnou v desetiletí do roku 2015, kdy si připomeneme 600. výročí Husova upálení na kostnické hranici.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012