Sokol - Česká obec sokolská připravuje - XIV. všesokolský slet 2006

4-5 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Všesokolské slety se staly přehlídkou činnosti Sokola a jeho široké péče o členstvo v duchu Tyršových zásad všestranného rozvoje člověka.

První slet se uskutečnil již v roce 1882 na oslavu dvaceti let sokolské organizace. Prahou tehdy prošel malebný průvod na Střelecký ostrov, kde vystoupilo poprvé hromadně na 700 mužů pod velením náčelníka Miroslava Tyrše. Další slety se často konaly v době politicky vypjaté a posilovaly národní uvědomění.

V době mezi válkami se ustálilo pořádání sletů v šestiletých cyklech (1920, 1926, 1932, 1938) a tuto tradici převzala Česká obec sokolská i nyní pro slety konané po své obnově (XII. slet 1994, XIII. slet 2000 a XIV. slet 2006).

Naši předkové razili zásadu, že po skončení sletu jednoho začíná ihned příprava dalšího. A proto panuje v současné době v pražském Tyršově domě čilý ruch směřující k XIV. všesokolskému sletu, který se uskuteční již v létě příštího roku.

Jako první se dala do práce programová a režijní komise ČOS, která vypsala konkurz na hromadná sletová vystoupení. Ozvala se řada autorů osvědčených i těch mladších, kteří vytvořili originální skladby pro cvičence různého věku. Nejmenší děti budou cvičit s velkými rudými míči, školáci s počítadly nebo plovacími deskami, na karimatkách, žíněnkách i trampolínkách - podle výběru a přání svých cvičitelů. Ženy si mohou vybrat z několika skladeb rytmického rázu se spoustou útvarových změn a s použitím stuh, šál nebo bubínků, případně zvolí skladbu aerobického typu. Muži si zacvičí další vyriantu oblíbených Chlapáků, mladší členstvo ukáže využití stepových bedýnek, senioři vyjádří svižným pohybem melodie Karla Hašlera. Objeví se i skladby neobvyklé - Zpěv naděje připomene osvědčené reje žen z dob největší slávy Sokola a úplnou novinkou bude mezinárodní skladba "pro příchozí" nazvaná Pozdrav Tobě. O významu sletu svědčí to, že hudební doprovody ke skladbách obstarali známí soudobí skladatelé a kapely.

Charakter skladeb se od doby našich předků poněkud změnil. Jsou modernější v pohybu, celkových tvarech na ploše i v hudbě. Dnešní doba již smetla efektních přesuny velkých bloků, uplatňované dříve na velkém strahovském stadionu. Hlavní vystoupení se budou konat na stadionu Rošického a podobné jsou i prostory pro župní slety v krajích. Zmenšil se také počet cvičenců, proto bylo zvoleno více skladeb, ale pro menší celky. Autoři respektují také nový pohled diváka, který bude k cvičební ploše daleko blíže. Proslulá "česká škola hromadných vystoupení" se tedy vyvíjí dále.

V současné době již mají sokolské jednoty tištěné popisy skladeb, hudební nahrávky a videokazety a cvičitelé se zúčastňují ústředních, župních a oblastních nácviků pro jednotlivé skladby. Nadšení pro slet zasahuje stále tisíce cvičenců a někteří vystoupí i ve více skladbách.

Hlavní vystoupení na Strahově se uskuteční 5. července 2006 večer (I. program) a 6. července 2006 odpoledne (II. program). Kromě toho mohou diváci zhlédnout oba programy na generálních zkouškách vždy o den dříve.

XIV. všesokolký slet - to nejsou jen hromadná vystoupení na Strahově. Všechny připravované akce ukáží veřejnosti celou šíři sokolské činnosti. Slet začne již na podzim 2005 široce rozloženým štafetovým během, který zamíří z Prahy po 14 trasách do sídel všech žup s poselstvím o zahájení sletu.

Na hlavní sletové dny budou cvičenci přijíždět do Prahy již v sobotu 1. července 2006, kdy se také uskuteční slavnostní zahájení sletu SOKOL GALA v Sazka Aréně, slibující bohatý program. V neděli 2. července 2006 dopoledne projde Prahou sletový průvod, v němž kromě tisíců cvičenců z českých žup půjdou i spřátelené organizace a delegace členů Světového svazu sokolstva z různých zemí.

Po celou dobu sletu budou probíhat na různých místech Prahy veřejná pódiová vystoupení sokolských gymnastů a kulturních souborů. Praha také přivítá sportovce, kteří se zúčastní sletových soutěží v různých druzích sportů.

Po úspěchu na posledním sletu přijedou do Prahy opět folklorní soubory z několika oblastí Čech a Moravy, které obohatí svým vystoupením hlavní program na Strahově a samozřejmě i průvod a společenské večery. Svůj obsáhlý program připravují též turisté, kteří uskuteční již před sletem 14 pochodů po trasách slavných výletů našich předků, konaných v prvních letech Sokola na sklonku 19. století. S napětím je očekávána i náročná akce KAMENY, oslavující svou reprízou kladení základních kamenů k Tyršovu domu před 80 lety. Ze stejných míst slovanských zemí přinesou expedice podobné kameny, které vsadí opět do zdi tělocvičny Tyršova domu jako vděk a dík předkům za vybuduvání tohoto sokolského stánku. Zde se nakonec bude konat turistický sraz a jako obvykle slet zakončí společenské setkání sokolů z celého světa.

Sláva sokolských sletů je tedy obnovena. Zveme na sletové dny začátkem července 2006 všechny, kdo mají sokolskou myšlenku rádi.

Nad XIV. všesokolským sletem 2006 převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus.

Zlata Kozáková
Česká obec sokolská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012