Vídeňské Svobodné listy

4-5 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Vážení přátelé, naši milí krajané,

koncem minulého roku proběhly řádné volby do Senátu Parlamentu ČR a s tím se obměnilo i složení senátních výborů a komisí. Do nové funkce předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí byl zvolen Jan Hadrava. Z jeho projevu vyjímáme:

„Již při svém působení ve funkci senátora, člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jsem měl možnost se při zahraničních cestách seznámit s činností krajanů v zahraničí. Také jsem se zájmem sledoval závěry mezinárodní konference „Týden zahraničních Čechů“, jež byly projednány téměř ve všech orgánech Senátu. Domnívám se, že krajané a Češi žijící v zahraničí tvoří významnou část historie i současnosti naší republiky a již v minulosti jí několikrát pomohli. Rád bych se proto v 5. funkčním období věnoval naplnění dokumentu „Závěry a doporučení“ z výše uvedené konference, který je velmi dobrým a uceleným materiálem obsahujícím požadavky zahraničních Čechů a krajanů. Zejména bych z tohoto dokumentu zmínil část týkající se možnosti prosazení korespondenčního způsobu voleb a umožnění vícečetného státního občanství… Dále mě zaujal již v minulosti diskutovaný věcný záměr zákona o krajanech. Tento zákon by mohl pomoci určité skupině osob, která má stále vztah k vlasti svých předků, ale v současné době je již bez možnosti získat české státní občanství. Stejně jako celá řada států by i Česká republika mohla uvažovat o přijetí tzv. Zákona o krajanech. Bylo by to jistě gesto, kterým by náš stát vyjádřil úctu lidem, kteří po dlouhá léta udržovali v zahraničí český jazyk a kulturní zvyky. Závěrem bych rád dodal, že jsem připraven reagovat na Vaše podněty a žádám Vás o pomoc při prosazování dobrého jména České republiky v zahraničí…“

Složení Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pro 5. funkční období: Jan Hadrava – předseda; Josef Kalbáč, Jaroslav Kubera, Jitka Seitlová – místopředsedové; Ivo Bárek, Martin Mejstřík, Luděk Sefzig, Karel Barták, Edvard Outrata, Vlastimil Sehnal, Pavel Eybert, František Příhoda a Milan Špaček – členové.

Jan Hadrava
předseda Stálé komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012