Mladým právníkům

4-5 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Za mladé právničky a právníky považuji všechny ty, kteří normálně vystudovali právnickou fakultu po komunistické diktatuře.

My, krajané v cizině, nemůžeme pochopit, že vy, kteří jste už mohli svobodně diskutovat, trpíte a přihlížíte 15 let po komunistické diktatuře nespravedlivému a nesprávnému rozhodování mnoha soudů. Víme, že vás ještě vyučovali a školili učitelé a profesoři vychovaní komunistickou ideologií, ale vzpomínáme na rok 1968, kdy mnoho studentů vychovaných odmalička komunisty a jejich pomahači se přesto vzbouřili proti prolhanému režimu a dva – Jan Palach a Jan Zajíc – se dokonce v roce 1969 upálili k vyburcování národa, který neměl dost odvahy proti tyranům vystoupit. (Na třetího upáleného se zapomíná, nebyl to student.)

Je dobře, že už neexistuje trest smrti i u nenapravitelných zločinců a vrahů, protože i ti nejzatvrzelejší mají své svědomí, které je nenechává v klidu, dokud žijí. Pamatuji se na jednu paní a jednoho pána (oni se neznali), kteří celý svůj život hlásali komunistické názory a před smrtí si museli před vlastním svědomím uznat své chyby, protože předtím nemohli z tohoto světa odejít. To se stalo brzy po válce, má matka to zažila.

Také vy všichni, kteří víte o nepravostech soudů, právě tak jak věděli nacisté o koncentrácích, si zatěžujete svědomí, jestliže nic nepodniknete, protože tomu se nelze vyhnout. Mám sám několik dokladů o soudních jednáních a rozhodnutích v posledních letech, která pomíjejí písemné doklady o porušení zákona, nebo nějakého předpisu. Také doklady o nespravedlnosti v poslední době mohu předložit. Takové soudy nemají oprávnění soudit. I když se morální chování a jednání neučí, tak každý inteligent sám ví, co je morální, i když se tak mnohdy nechová. Je možné, že by se někteří za morální jednání styděli? Na co jsou zákony, když se naprosto nedodržují, a to se toleruje, dovoluje a přehlíží. To se nemůže sejít dost charakterních a nebojácných právníků, kteří by pranýřovali různé machinace, které byly pravidlem v době komunistické diktatury a dnes už by neměly existovat? Jistě víte, že Česká republika se v cizině stále ještě prohlašuje za bezprávní a banánovou republiku. Je to ostuda, která kazí dobré jméno předválečné Československé republiky. Slyším, že je to na Slovensku přinejmenším podobné.

Zde v cizině se mj. veřejně upozorňují lidé, kteří do ČR chtějí jet jako turisté, aby nedůvěřovali tomu, že by podle práva stačila jako průkaz občanská legitimace, ale raději aby si opatřili pas. Nemusím nikomu vysvětlovat, jak jsou někdy nepříjemné diskuse s cizinci, kteří třeba jen naznačují, že poměry u nás znají, nebo si je dovedou představit. To vám okamžitě vezmou vítr z plachet. březen 2005, Ed. Novotný, Švýcarsko

Nepochopitelné

Jak je možné, že soud okresní, nebo i krajský může tolerovat, dovolit, přehlížet a nekritizovat žalovanou stranu za písemně prokazatelné porušování platných zákonů a nařízení? Co je to za stav, že se smějí prokazatelně porušovat a nedodržovat zákony.

Jestliže se zákony nemusejí dodržovat, nebo jestliže není žádný postih za porušování zákonů a nařízení, pak takové zákony nemají opodstatnění a jsou zbytečné.

Na co jsou soudy, když prokazatelně porušené zákony a nařízení přehlížejí, tolerují a nevyžadují jejich dodržování. Pak nejsou takové soudy na místě a jsou zbytečné.

Stát, ve kterém toto panuje, nebo to připouští, není prokazatelně právním státem.

4. 3. 2005, Ed. Novotný, Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012