Sokol - 80 let Tyršova domu

4-5 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Sídlo České obce sokolské v Praze na Malé Straně v ulici Na Újezdě patří k půvabným a dnes již historickým areálům města Prahy. Sokolové si tuto lokalitu vybrali po první světové válce, kdy počet členů jejich vlastenecké tělocvičné organizace přesáhl půl milionu.

V minulosti se na území dnešního Tyršova domu rozkládala směsice budov s různým účelem, ať již to byl klášter sv. Anny v 15. století, nebo později paláce, zahrady a hospodářské budovy, kde sídlily šlechtické rody Michnů, Chotků či Nosticů i majetní měšťané. Nakonec zde zřídil vojenský erár kasárna a zbrojnici, čímž budovy, zejména jejich umělecká výzdoba, značně utrpěly. Po válce v roce 1918 je převzal stát ve stavu zcela neutěšeném.

Když tento areál zakoupila na jaře 1922 Československá obec sokolská (ČOS), vypracoval plány obnovy a přestavby architekt Krásný, který pak na celou stavbu dohlížel. V roce 1923 byly položeny základní kameny, přivezené z památných slovanských míst, a pak se postarala během dvou let stavební komise ČOS o nadlidské dílo, při němž byly nejen opraveny starší paláce – včetně restaurace architektonických památek, ale citlivě byly zakomponovány i další objekty. Tak vznikl jedinečný a neopakovatelný soubor budov a vnějších prostorů, zvaný Tyršův dům.

Ještě před otevřením areálu navštívil Tyršův dům prezident T. G. Masaryk, aby si jej v klidu prohlédl. Vlastní slavnost se konala 24. května 1925 za velké účasti sokolů a významných osobností. V době mezi světovými válkami, kterou nazýváme „zlatým věkem sokolstva“, se stal Tyršův dům Mekkou sokolů.

Za okupace byl Sokol zakázán a přes 3000 sokolů položilo své životy za činnost v odboji. V Tyršově domě si zřídila německá armáda lazaret a po válce trvalo ještě další rok, než byly zdejší prostory uvedeny do provozu.

Po roce 1948 využívalo Tyršův dům ústředí násilně sjednocené tělovýchovy. V padesátých letech se stal sídlem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Po sametové revoluci v roce 1990 předala fakulta Tyršův dům sokolům ihned, jakmile se přestěhovala do objektu bývalé Vysoké školy KSČ ve Vokovicích.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012