LEDA ŠÍŘÍ ČEŠTINU

4-5 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Známé nakladatelství LEDA, které se specializuje na jazykové slovníky a učebnice v knižní i elektronické podobě, vydalo druhý titul své ediční řady učebnic češtiny. Položili jsme několik otázek řediteli nakladatelství, dr. Rudolfu Červenkovi.

Jak byste charakterizoval ediční řadu učebnic češtiny, které LEDA vydává?

Především jsou naše učebnice zaměřeny na praktické zvládnutí jazyka, jak ostatně napovídají tituly prvních dvou učebnic, které jsme už vydali: Survival Czech a Tschechisch im Alltag. Znamená to, že důraz je kladen na co nejúčinnější získání dovedností rozumět česky a srozumitelně se česky vyjadřovat. Snahou našich učebnic naopak není zvládnout český jazyk, jeho tvarosloví, gramatiku, syntaxi do všech podrobností.

Záporným rysem učebnicových řad určených pro cizince bývá jejich mechanické převádění do dalších jazyků, kdy např. učebnice pro německy hovořící vznikne překladem, např. z učebnice pro anglicky hovořící.

Ano, v učebnici pak nutně chybí užitečné srovnání obou jazyků – zdůraznění jejich odlišností nebo naopak podobných rysů. Každá z našich učebnic češtiny je ale koncipována jako originál, tedy právě s tímhle respektem k mateřskému jazyku studujícího. Učebnice vycházejí z bohatých zkušeností, které autoři získali při praktické výuce. Projevuje se to třeba i v tom, že učebnice pro francouzsky mluvící, kterou chystáme na letošní rok, je kratší a méně systematická než třeba učebnice Tschechisch im Alltag.

A pro které jazyky tedy učebnice češtiny připravujete?

Anglicky a německy mluvící jsme už uspokojili, na letošek plánujeme už zmíněnou Češtinu pro Francouze, v příštím roce by měla vyjít Čeština pro Rusy.

Děkujeme za rozhovor

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012