Vyjádření autora

10 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Vážená redakce, v odpovědi na dopis Jana Křena (Český dialog 9/2004) cituji z úvodu druhého vydání Křenova stěžejního díla Do emigrace (1969):

„Nové vydání této práce, jež byla krátce po té, co v roce 1963 vyšla, zcela rozebrána, přivádí autora do rozpaků. Od roku 1961, kdy v podstatě ukončil její rukopis, uplynula řada let – a jakých let! Mnohé se od té doby změnilo- v naší společnosti i v jejím myšlenkovém a kulturním životě. Také novodobá historiografie prošla za tu dobu vývojem vskutku převratným. Stará schémata byla rozbita, nové práce přinesly četné nové objevy, došlo k závažným změnám pojetí klíčových problémů. I autor této knihy se tohoto živého dění účastnil a dokonce jej to na čas odvedlo od vlastního badatelského zájmu, takže – to na vysvětlenou mnoha kritickým dopisům čtenářů – rukopis ohlášeného pokračování této práce dokončil až v r. 1967. Za tu dobu s ostatními historiky a v lecčems i sám dospěl k novému poznání. Objevily se skutečnosti před lety zcela neznámé a prodloužil se také odstup od dějů minulosti – tolik let ve světě, který se tak rychle mění, a v dějinách tak čerstvých, jako jsou tyto, není právě krátká doba.

Leccos v této knize musí být formulováno jinak, přesněji a citlivěji, existují některá fakta, kterými musí být líčení doplněno, a leckteré omyly a chyby, kterých se autor dopustil, musí být napraveny. To také je v tomto vydání učiněno. Kromě řady drobných stylistických úprav (které jsou nutné, neboť historiografie je povinna neustále pečovat o kulturu svého podání) byly zde na některých místech provedeny i menší změny věcné.

Nejsou-li v některých pasážích této práce, zvláště pak v jejích úvodních částech, které jsou příliš poznamenány dobovým sociálním schematismem dnes již překonaným, provedeny potřebné hlubší úpravy, není to z autorovy marnivé snahy po důkazu své neomylnosti, ale spíše z důvodů opačných, z ochoty přiznat dnešnímu čtenáři svou tehdejší badatelskou i životní nedostatečnost, která by se neměla – aspoň podle autorova názoru – zakrývat dodatečnými změnami. Ostatně, čtenář bude moci aspoň lépe posoudit, kolik se od té doby změnilo – ve společnosti , v obrazech její minulosti a možná i v něm samém.“

Bořivoj Čelovský

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012