NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

10 2004 Ostatní česky
obálka čísla

V paláci YMCA v centru Prahy zahájila v září činnost nová pobočka americké univerzity s oficiální akreditací v USA. University of Nothern Virginia má své pobočky již např. v Kanadě, velké Británii i některých východoasijských zemích. Do Prahy přichází s výukovými programy, které jsou přizpůsobené středoevropskému regionu.

Studijní obory management, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance, logistika a marketing jsou připravovány až pro 500 adeptů bakalářského (titul BSBA) nebo magisterského (titul MBA) studia. Výuka probíhá v angličtině, většina vyučujících je původem z USA nebo Velké Británie. Uplatňují se však i čeští přednášející. Doba výuky (dopoledne, odpoledne, večer), počet zapsaných předmětů i zahájení studia (září, leden, duben, červenec) je zcela libovolný. Tato variabilita bude jistě vyhovovat i těm zájemcům o studium, kteří nechtějí přerušit svoje pracovní aktivity a mají potřebu doplnit si znalosti v některém z uvedených oborů. Nabídnuta bude i víkendová varianta studia. Na rozdíl od tradičního přístupu k výuce na státních vysokých školách chce UNVA nabídnout otevřené komunikativní a interaktivní postupy, v nichž je student především vybízen k diskusi a klade se důraz na praktické uplatnění nabytých znalostí. Studijní program je zaměřen na rozvíjení schopností nezbytných pro budování kariéry ve vyšším managementu renomovaných firem.

Zajímavý je též speciální blok pro zájemce z řad zahraničních studentů, kteří mají nějaký vztah k České republice. At´již třeba české kořeny –jejich rodiče či prarodiče pocházeli z Československa, nebo mají jiné důvody pro poznání kultury a společnosti v ČR. Pro tyto studenty je připraven program zaměřený na historii, sociologii, politiku a kulturu ČR. Obsahuje řadu přednášek na téma poznání země, návštěvy kulturních akcí, cestování po ČR spojené s exkurzemi do českých firem s dlouholetou tradicí (Bohemia Crystal, Staropramen apod.) Absolventi tohoto bloku obdrží certifikát a univerzitní kredity.

University of Nothern Virginia v Praze nabízí kvalitní manažerské vzdělání, které dobře uplatní jak zahraniční zájemci o práci v ČR, tak i dobře jazykově vybavení domácí adepti kariéry v EU či jinde ve světě.

Více informací najdete na www.unva.cz

Kontakt: University of Nothern Virginia – Prague, s.r.o.,

Na Poříčí 12, Praha 1,

tel.: 224 872 487,

e-mail: prague@unva.edu

Kateřina Barochová – tajemnice

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012